3. Bilagor som behövs i din ansökan

Kolumn 1

3. Bilagor som behövs i din ansökan

Information

För att vi ska kunna handlägga din ansökan behöver du skicka in flera bilagor. Om din ansökan inte är komplett ifylld eller dina ritningar fackmässigt utförda kommer vi be dig komplettera din ansökan. För att dina ritningar ska anses vara fackmässiga ska de vara utförda enligt våra exempelritningar. I exempelritningarna kan du också se vad de olika ritningarna ska innehålla.

Se exempelritningar

Situationsplan

Situationsplanen ska vara i skala 1:400, 1:500 eller 1:1 000 och innehålla uppgifter om:

 • Väderstreck. Att markera norr med en pil räcker.
 • Fastighetsbeteckning
 • Befintliga byggnader
 • Planket/staketet/muren med avstånd till fastighetsgränser
 • Höjdkurvor

Ladda ner kartunderlag till din situationsplan.

Sektionsritning

En sektionsritning visar en genomskärning av byggnaden från sidan. Sektionsritningen ska vara i skala 1:100 och visa:

 • Rumshöjd
 • Takvinkel
 • Sockelhöjd (SH) alternativt färdigt golv (FG)
 • Byggnadens höjd

Fasadritning

Fasadritiningen ska vara i skala 1:100 och visa:

 • Befintlig marknivå med en streckad linje
 • Ny marknivå med heldragen linje

Kontrollplan

Kontrollplanen ska säkerställa att byggprojektet kommer att uppfylla samhällets krav. Tänk på att kontrollplanen till ett komplext byggnadsverk ofta är omfattande. Det är därför viktigt att du  lämnar in kontrollplanen i god tid före det tekniska samrådet. Då har byggnadsinspektören möjlighet att förbereda det tekniska samrådet och avgöra vilka som bör närvara vid samrådet. Läs mer om kontrollplan.