7. Gör din ansökan

Kolumn 1

7. Gör din ansökan

Information

När du har ställt i ordning alla bilagor som ska bifogas kan du göra din ansökan. Du hittar den nedan, både som e-tjänst och blankett. Du måste ha BankID för att göra din ansökan via e-tjänsten.

 

Via e-tjänst

Ansök i första hand via vår e-tjänst. Du behöver då inte skriva ut någon blankett utan kan göra din ansökan direkt. Däremot behöver du förbereda de bilagor och ritningar som ska bifogas. Använd i första hand PDF-format för bilagorna. Är dina bilagor i pappersformat kan du skanna in dem och spara som PDF.

E-tjänsten: Söka bygglov och andra åtgärder

 

Via blankett

Fyll i blanketten och skriv ut den. Skicka därefter in den till oss tillsammans med bilagorna.

Blanketten: Ansök om lov (bygglov, marklov och rivningslov)

 

Välkommen med din ansökan!

 

Ytterligare information

Kontrollplan och kontrollansvarig

Förhandsbesked

Marklov

Ritningar och handlingar

Boverkets webbplats