1. Start

Kolumn 1

1. Start

Information

En komplementbyggnad kan till exempel vara ett fristående uthus, garage, växthus, bastu, och andra mindre byggnader. Om du ska bygga nytt, bygga om eller bygga till ett komplementhus behöver du söka bygglov men klassas din planerade byggnad som friggebod eller attefallshus gäller andra regler.

Inom planlagt område är det detaljplanen som styr hur många, hur höga och hur stora komplementbyggnaderna får vara. Placeringen på tomten styrs också av detaljplanen.

Bor du utanför område med sammanhållen bebyggelse får du som har en- och två bostadshus (exempelvis villa, par- eller radhus) bygga en mindre komplementbyggnad utan bygglov. Det måste dock byggas i anslutning till bostadshuset och minst 4,5 meter från tomtgränsen,om intedin granne ger sitt medgivande till att du bygger närmare.

Mer information om reglerna kring tillbyggnad av en- och två bostadshus       

Mer information om reglerna kring friggebod och attefallshus.       

Hitta gällande detaljplaner och områdesbestämmelser på en karta. 

Du kan ansöka både via vår e-tjänst eller på pappersblankett. E-tjänsten och blanketten finns i den här guidens sista steg.