Bygga komplementbyggnad

Om du ska bygga nytt eller bygga till en komplementbyggnad behöver du ofta ett bygglov.

Komplementbyggnad är en byggnad som är ett komplement, tillägg, till en huvudbyggnad. Det kan vara till exempel en gäststuga eller ett förråd. I vissa fall kan din komplementbyggnad vara bygglovsbefriad men då krävs en anmälan och startbesked innan du påbörjar dina åtgärder. I den här guiden beskriver vi hur du går tillväga för att söka bygglov eller göra din anmälan och vilka handlingar du behöver.

Garage, carport, förråd

Friggebod, Attefallshus

Guiden
7. Gör din ansökan
6. Sammanfattning
5. Ansökan och handläggning
4. Övriga tillstånd du kan behöva
3. Bilagor
2. Förberedelser
1. Start

Kontakt

Bygglovsavdelningen

Telefontid alla vardagar kl 10:00-12:00
Drop-in-tiden på kommunhuset Kristallen är tills vidare inställd, på grund av sjukfrånvaro. 

Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon: 046-359 50 00
E-post: stadsbyggnadskontoret@lund.se

Passar inte drop-in-tiden är du välkommen att kontakta oss och boka en besökstid. 

Medborgarcenter Kristallen

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon: 046-359 50 00
E-post: lunds.kommun@lund.se

Öppettider:

Måndag–torsdag: kl. 08–17
Fredag: kl. 8–16
Dag före röd vardag: kl. 08–15

Stadsbyggnadskontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post: stadsbyggnadskontoret@lund.se