2. Tänk på

Kolumn 1

2. Tänk på

Information

Ritningar till ansökan

Det är viktigt att du skickar med alla bilagor vi frågar efter för att vi ska kunna ta ett beslut i ditt ärende. Om du inte gör det kommer din ansökan att försenas eftersom du kommer behöva komplettera din ansökan. Bilagorna måste vara fackmässigt utförda. Om du inte själv kan utföra dem fackmässigt rekommenderar vi att du i ett tidigt skede tar kontakt med en fackman inom området för att få hjälp.

Kontrollplan och kontrollansvarig

En certifierad kontrollansvarig krävs i de flesta fall när du ska utföra en åtgärd som kräver ett lov. Kontakta bygglovsavdelningen om du är osäker på om din åtgärd kräver en kontrollansvarig eller inte. Vid nybyggnad av flerbostadshus ska kraven i Boverkets byggregler uppfyllas.

Läs mer om kontrollplan och kontrollansvarig .

Efter beslut om bygglov

Att få ett beslut om bygglov är inte samma sak som att du får börja bygga. Du får inte påbörja arbetet med din sökta åtgärd/byggnation förrän du har fått ett Startbesked från stadsbyggnadskontoret. Du får inte heller ta åtgärden i bruk/flytta in förrän du har fått ett Slutbesked. Om dessa regler inte följs ska Byggnadsnämnden, enligt plan- och bygglagen, ta ut en byggsanktionsavgift som du måste betala.

Andra tillstånd du även kan behöva:

Om du i samband med din tänkta åtgärd/byggnation även ska utföra någon av nedanstående anordningar/installationer eller ändra befintlig anläggning, ska du lämna in ansökan/anmälan för dem samtidigt med ansökan om lov. Detta för att vi ska samordna handläggningen av dina ärenden.

Läs mer under respektive guidning.

  • Egen avloppsanläggning
  • Kommunalt vatten och avlopp
  • Värmepumpanläggning
  • Verksamhet i byggnaden. Om byggnaden ska användas till annat än bostadsändamål kan det krävas tillstånd beroende på vilken verksamhet du ska bedriva i byggnaden. Kontakta oss gärna i ett tidigt skede så berättar vi vilka eventuella tillstånd du kan behöva för den tänkta verksamheten.

Vill du ha hjälp med din digitala bygglovsansökan?

Medborgarcenter kan hjälpa dig med att fylla i din ansökan via E-tjänsten "Söka bygglov och andra åtgärder". Välkommen till Kristallen mån-fre mellan kl 10-12. Ta med BankId, egen dator/läsplatta och dina digitala handlingar.