1. Start

Kolumn 1

1. Start

Information

Om du ska bygga nytt eller bygga till ett bostadshus eller fritidshus måste du ansöka om bygglov. Du ansöker om bygglov hos stadsbyggnadskontoret. Du kan ansöka både via vår e-tjänst eller på pappersblankett. E-tjänsten och blanketten finns i den här guidens sista steg.

 

Regler och krav

Reglerna och kraven för bygglov kan vara olika beroende på om fastigheten ligger inom eller utanför detaljplanerat område. En detaljplan reglerar byggrätten, det vill säga hur bland annat området får bebyggas, byggnadernas maxstorlek, maxhöjd, utseende och placering. Är du osäker på vad som gäller, hör av dig till bygglovsavdelningen.

Hitta gällande detaljplaner och områdesbestämmelser på en karta. 

Förhandsbesked

Om du ska bygga ett nytt hus på en obebyggd tomt utanför detaljplanerat område har du möjlighet att, innan du söker om bygglov, ansöka om förhandsbesked. I ett förhandsbesked får du svar på om det över huvud taget är möjligt att bygga det du har tänkt. Om du får ett positivt förhandsbesked går du vidare och ansöker om bygglov. Du kan läsa mer om förhandsbesked i slutet av den här guiden.