6. Sammanfattning

Kolumn 1

6. Sammanfattning

Information
  • Om du ska bygga nytt utanför detaljplanerat område kan du först ansöka om förhandsbesked.
  • Du kan behöva en certifierad kontrollansvarig.
  • Du kan behöva en fackman som hjälper dig med att ta fram ritningar.
  • Du behöver beställa en nybyggnadskarta minst 1 månad innan du ska lämna in din ansökan!
  • Din ansökan måste vara komplett och fackmässigt utförd för att vi ska kunna handlägga den.
  • Lämna in din ansökan i god tid innan du planerar att starta ditt byggprojekt.
  • Påbörja inte ditt byggprojekt innan du har fått ett startbesked och använd inte byggnaden förrän du får ett slutbesked.
  • Vill du läsa mer om bygglov kan du besöka Boverkets webbplats.