3. Bilagor

Kolumn 1

3. Bilagor

Information

För att vi ska kunna handlägga din ansökan behöver du skicka in flera bilagor. Om din ansökan inte är komplett ifylld eller dina ritningar fackmässigt utförda kommer vi be dig komplettera din ansökan. För att dina ritningar ska anses vara fackmannamässiga ska de vara utförda enligt våra exempelritningar. I exempelritningarna kan du också se vad de olika ritningarna ska innehålla.

Se exempelritningar

 

Situationsplan

Situationsplanen ska vara i skala 1:400, 1:500 eller 1:1 000 och innehålla uppgifter om:

 • Väderstreck. Att markera norr med en pil räcker.
 • Fastighetsbeteckning
 • Befintliga byggnader
 • Den nya verandan, altanen eller balkongen med avstånd till fastighetsgränser
 • Eventuella bryggor

Ladda ner kartunderlag till din situationsplan.

Planritning

Planritningen är en måttsatt ritning över de våningsplan som berörs. Den ska vara i skala 1:100 och innehålla uppgifter om:

 • Byggnadens yttermått
 • Byggnadens rumsindelning
 • Den nya verandan, altanen eller balkongen

Sektionsritning

En sektionsritning visar en genomskärning av byggnaden från sidan. Sektionsritningen ska vara i skala 1:100 och visa:

 • Rumshöjd
 • Takvinkel
 • Sockelhöjd (SH) alternativt färdigt golv (FG)
 • Skorsten
 • Byggnadens höjd

Fasadritning

Fasadritningen ska vara i skala 1:100 och visa:

 • Befintlig marknivå med en streckad linje.
 • Ny marknivå med en heldragen linje.
 • Markplanering

Kontrollplan

Kontrollplanen ska säkerställa att byggprojektet kommer att uppfylla samhällets krav. Tänk på att kontrollplanen till ett komplext byggnadsverk ofta är omfattande. Det är därför viktigt att du  lämnar in kontrollplanen i god tid före det tekniska samrådet. Då har byggnadsinspektören möjlighet att förbereda det tekniska samrådet och avgöra vilka som bör närvara vid samrådet. Läs mer om kontrollplan.