3. Bilagor

Kolumn 1

3. Bilagor

Information

I din ansökan ska följande bilagor/ritningar bifogas

  • Situationsplan i skala 1:400, 1:500 eller 1:1000, med befintliga byggnader redovisade och uppgift om aktuell byggnad. Ladda ner kartunderlag till din situationsplan.
  • Planritning i skala 1:100, med redovisning av eventuella nya placeringar/storlekar av fönster/dörrar etc.
  • Fasadritning i skala 1:100, med uppgifter om ändrade fönster/dörrar etc.
  • Kontrollplan
    Mer information om kontrollplan.

Se exempelritningar