2. Tänk på

Kolumn 1

2. Tänk på

Information

Det är viktigt att du skickar med alla bilagor vi frågar efter för att vi ska kunna ta ett beslut i ditt ärende. Om du inte gör det kommer din ansökan att försenas eftersom du kommer behöva komplettera din ansökan.

Bilagorna måste vara fackmässigt utförda. Om du inte själv kan utföra dem fackmässigt rekommenderar vi att du i ett tidigt skede tar kontakt med en fackman inom området för att få hjälp. Du får inte påbörja arbetet med din sökta åtgärd/byggnation förrän du har fått ett Startbesked från stadsbyggnadskontoret. Om denna regel inte följs ska Byggnadsnämnden, enligt plan- och bygglagen, ta ut en byggsanktionsavgift som du måste betala.

Vill du ha hjälp med din digitala bygglovsansökan?

Medborgarcenter kan hjälpa dig med att fylla i din ansökan via E-tjänsten "Söka bygglov och andra åtgärder". Välkommen till Kristallen mån-fre mellan kl 10-12. Ta med BankId, egen dator/läsplatta och dina digitala handlingar.