1. Start

Kolumn 1

1. Start

Information

Reglerna och krav på lov är olika beroende på om din fastighet ligger inom eller utanför detaljplanerat område.

Hitta gällande detaljplaner och områdesbestämmelser på en karta. 

 

Inom detaljplanerat område

Det krävs bygglov för att till exempel ändra utseende, storlek och placering av fönster och dörrar i fasaden.

Utanför detaljplanerat område

Utanför ett detaljplanerat område krävs inte bygglov för att till exempel ändra fönster och dörrar i fasaden.

Avgift

En avgift tas ut vid prövningen av din ansökan. Vi tar även ut en avgift för det arbete vi har lagt ner om ditt ärende avslås, avvisas eller du själv återkallar det.

Handläggningstid

Handläggningstiden är normalt max 10 veckor från det att ansökan är komplett. Vi får in många ansökningar på våren. Om det är möjligt så välj att ansöka en annan period.