3. Bilagor

Kolumn 1

3. Bilagor

Information

För att vi ska kunna handlägga din ansökan behöver du skicka in flera bilagor. Om din ansökan inte är komplett ifylld eller dina ritningar fackmässigt utförda kommer vi be dig komplettera din ansökan. För att dina ritningar ska anses vara fackmannamässiga ska de vara utförda enligt våra exempelritningar. I exempelritningarna kan du också se vad de olika ritningarna ska innehålla.

Se exempelritningar

 

Följande handlingar ska du bifoga med din ansökan

 1. Situationsplan På en nybyggnadskarta som underlag i skala 1:400, 1:500 eller 1:1000 med uppgifter om:
  • Väderstreck
  • Fastighetsbeteckning
  • Befintliga byggnader - byggnader som ska rivas markeras med kryss
  • Nya byggnader
  • Avstånd till fastighetsgränser från aktuell byggnad
  • Infarter och utfarter till fastigheten
  • Placering av eventuell avloppsanläggning om du har enskilt avlopp

   Ladda ner kartunderlag till din situationsplan.
 1. Planritning Planritningen är en måttsatt ritning över de våningsplan som berörs. Den ska vara i skala 1:100 och innehålla uppgifter om:
  • Byggnadens yttermått
  • Byggnadens rumsindelning med angiven användning av de olika utrymmena
  • Nya väggar
  • Väggar som rivs

 2. Sektionsritning En sektionsritning visar en genomskärning av byggnaden från sidan. Sektionsritningen ska vara i skala 1:100 och visa:
  • Rumshöjd
  • Takvinkel
  • Sockelhöjd (SH) alternativt färdigt golv (FG)
  • Skorsten
  • Byggnadens höjd

 3. Fasadritning Fasadritiningen ska vara i skala 1:100 och visa:
  • Befintlig marknivå med en streckad linje
  • Ny marknivå med en heldragen linje
 4. Kontrollplan
  Kontrollplanen ska säkerställa att byggprojektet kommer att uppfylla samhällets krav. Tänk på att kontrollplanen till ett komplext byggnadsverk ofta är omfattande. Det är därför viktigt att du  lämnar in kontrollplanen i god tid före det tekniska samrådet. Då har byggnadsinspektören möjlighet att förbereda det tekniska samrådet och avgöra vilka som bör närvara vid samrådet. Läs mer om kontrollplan.
 5. Kopia av kontrollansvariges intyg på certifiering Om det krävs en kontrollansvarig till ditt projekt ska du bifoga intyg på den kontrollansvariges certifiering. Läs mer om kontrollansvarig.