Svartbygge

Kolumn 1

Svartbygge

Information
  • Påbörja utan startbesked för en ny enplansvilla på 200 m² bruttoarea: 115 000 kr

  • Installera en eldstad utan anmälan: 5 000 kr

  • Ett nytt fönster: 6000 kr

  • Bygga en balkong 12 000 kr

  • Tillbyggnad på ett enbostadshus, cirka 30 kvadratmeter: 27 500 kr

  • Fälla ett träd: 12 000 kr