Bygga nytt, ändra eller riva

Planerar du att bygga, riva eller förändra en fastighet behöver du i de flesta fall söka bygglov eller annat lov. Om det krävs lov eller inte beror framför allt på om fastigheten ligger inom eller utanför detaljplanelagt område. Även om det inte krävs lov för din åtgärd kan du behöva göra en anmälan. Ligger fastigheten utanför detaljplanelagt område är det bra att först söka förhandsbesked.

Du kan lämna in din ansökan eller anmälan till Stadsbyggnadskontoret, Brotorget 1 eller skicka den till Stadsbyggnadskontoret, Box 41, 221 00 LUND. Vi tar även emot ansökningar via e-post på stadsbyggnadskontoret@lund.se.

Blanketter för anmälan, ansökan om olika lov och förhandsbesked.

Snart blir det enklare att söka bygglov!

I slutet på september lanserar Lunds kommun en e-tjänst för bygglovsansökan. Sök bygglov, se vad som händer i ditt ärende och komplettera vid behov – allt på ett ställe, och vid den tid på dygnet som passar dig!  

På denna sida:

Bygglov, marklov och rivningslov
Förhandsbesked
Anmälan


Bygglov, marklov och rivningslov

Planerar du att bygga, riva eller förändra en fastighet inom planlagt område behöver du i de flesta fall söka bygglov eller annat lov. Inom detaljplanelagt område krävs även bygglov för exempelvis de flesta skyltar, ljusanordningar, master och parkeringsanläggningar.

När det gäller en fastighet utanför ett område med en detaljplan, behöver du söka bygglov om du planerar att bygga nytt, göra en större tillbyggnad eller ändra byggnadens användning. Vi rekommenderar dig att söka förhandsbesked innan du söker bygglov om din fastighet ligger utanför planlagt område.

Byggnader som ska användas inom jordbruk, skogsbruk eller fiske kräver dock inget bygglov.

Information om gällande detaljplaner

Förhandsbesked

Om din fastighet ligger utanför ett detaljplanerat område rekommenderar vi dig att först söka förhandsbesked. Det innebär en prövning om det är lämpligt att bygga på platsen. Du kan därmed undvika kostnader för att söka bygglov på en olämplig plats.

Ett positivt förhandsbesked gäller i två år. Om du inom den tiden söker bygglov som följer förhandsbeskedets föreskrifter kommer bygglov att beviljas. För att vi ska kunna handlägga din ansökan om förhandsbesked behöver du skicka in:

  • En ansökningsblankett för förhandsbesked.
  • Karta med tänkt placering – Kartan kan vara ett utdrag ur registerkartan. Markera byggnadens placering på tomten med ett kryss.
  • Kort beskrivning – Berätta vad byggnaden ska användas till (bostad, verksamhet eller annat) samt storleken på byggnaden.

Anmälan

Om det du ska bygga eller riva inte kräver bygg- eller rivningslov, kan du ändå behöva göra en så kallad anmälan, tidigare kallad bygganmälan. Kom ihåg att du måste vänta på ett startbesked innan du påbörjar arbetet. Många arbeten som rör en byggnads inre delar kräver att du lämnar in en anmälan. Du ska till exempel göra en anmälan när du vill göra ändringar som rör planlösningen, eldstäder och rökkanaler, ventilation, vatten och avlopp.

Boverkets information om anmälan

För att vi ska kunna handlägga din anmälan behöver du skicka in:

  • En blankett för anmälan
  • Förslag till kontrollplan – Kontrollplan krävs vid anmälan och ska anpassas efter vad som ska göras. Ta kontakt med en certifierad kontrollansvarig som bistår dig i projektet och upprättar förslag till kontrollplan. Mer information om kontrollplan.
  • Ritningar som visar åtgärden
  • Övriga handlingar – Beroende på projektets art kan exempelvis produktbeskrivning, brandskyddsbeskrivning eller färdigställandeskydd behöva lämnas in.

Faktaansvarig: Stadsbyggnadskontoret

Direktadress till denna sidan: https://www.lund.se/bygglov

Kontakt

Bygglovavdelningen

Drop in och telefontid alla vardagar
klockan 10.00-12.00.

Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon: 046-359 75 00
E-post:stadsbyggnadskontoret@lund.se

Passar inte tiden är du välkommen att kontakta oss och boka en besökstid.Du kan också besöka eller ringa Medborgarcenter.

Medborgarcenter Kristallen

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon: 046-359 50 00
E-post: medborgarcenter@lund.se

Öppettider:

Måndag–torsdag: kl. 08–17
Fredag: kl. 8–16
Dag före röd dag: kl. 08–15

Stadsbyggnadskontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post:stadsbyggnadskontoret@lund.se