Bygga nytt, ändra eller riva

Planerar du att bygga, riva eller förändra en fastighet behöver du i de flesta fall söka lov. Åtgärder som inte kräver lov kan ändå vara anmälningspliktiga enligt plan- och bygglagen.

Att tänka på innan du ansöker

Ta reda på om det du tänkt göra kräver bygglov eller anmälan och vilka regler som gäller för just ditt område.

 • Om du vill bygga nytt, utanför detaljplanerat område, på en fastighet som inte tidigare är bebyggd, kan du först ansöka om förhandsbesked.
  Ansök om förhandsbesked
 • En nybyggnadskarta används som underlag för din situationsplan.
  Beställ en nybyggnadskarta
 • Om du ska göra större förändringar av marknivån kan du även behöva ett marklov.
  Ansök om marklov
 • Vi tar ut en avgift för handläggning av din ansökan om lov. Avgiften beror bland annat på var och vad du ska bygga.
  Våra avgifter och taxor

Efter att du ansökt

När din ansökan har kommit in får du en bekräftelse till din e-postadress om du har angett en sådan i ansökan, i annat fall kommer en bekräftelse via posten.

Kommunen ska besluta om din lovansökan inom tio veckor från det att en komplett ansökan har lämnats in. Handläggaren granskar och kontrollerar om ansökan följer de bestämmelser som finns och om den uppfyller de allmänna kraven på utformning enligt plan- och bygglagen.

Så här går processen till: Lovansökan - Steg för steg.

När arbetet med ditt bygglovsärende är igång kan du genom en e-tjänst till exempel göra kompletteringar och ta del av beslut.

Alla e-tjänster för ditt bygglovsärende hittar du på Lunds kommuns självservice

Faktaansvarig: Stadsbyggnadskontoret

Direktadress till denna sidan: https://www.lund.se/bygglov

Kontakt

Bygglovsavdelningen

Telefontid alla vardagar kl 10:00-12:00
Drop-in-besök på kommunhuset Kristallen
onsdag-fredag kl 10:00-12:00.

Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon: 046-359 50 00
E-post: stadsbyggnadskontoret@lund.se

Passar inte drop-in-tiden är du välkommen att kontakta oss och boka en besökstid. För mer information, kontakta Medborgarcenter.

Medborgarcenter Kristallen

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon: 046-359 50 00
E-post: lunds.kommun@lund.se

Öppettider:

Måndag–torsdag: kl. 08–17
Fredag: kl. 8–16
Dag före röd vardag: kl. 08–15

Stadsbyggnadskontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post: stadsbyggnadskontoret@lund.se