Rapporter luftmätningar

Resultaten för luftmätningarna finner du i årsmapparna nedan.

Även andra luftmätningar som utförts utöver våra kontinuerliga årsmätningar samt broschyrer finns att ladda ner här.

Kontakt

Miljöförvaltningen

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon: 046-359 52 61
E-post: miljoforvaltningen@lund.se