Wifi, stadsnät och internet i Lund – så funkar det

Att vara uppkopplad överallt blir ett allt vanligare önskemål. Tack vare trådlöst nätverk (wifi) och mobiltelefoni kan man ha internetkontakt även om man är på språng, och bredband med fiberteknik gör att allt fler kan ha tillgång till ett riktigt snabbt nätverk.

Alla har inte råd och möjlighet att ha uppkoppling hemma, och då är ett öppet wifi bra. Redan i dag erbjuder exempelvis många kaféer trådlöst nätverk, men då måste man vara kund. I Lund arbetar vi nu för att vi på allt fler ställen ska kunna erbjuda öppet wifi för våra medborgare och besökare.

Öppet trådlöst nätverk

Idag finns det gratis wifi till besökare i alla kommunens lokaler som har trådlöst nät installerat. Det innebär cirka 190 platser runt om i Lunds kommun. Du kan använda det öppna nätet i vårt medborgarcenter, på Turistbyrån och i Stadshallen bland annat. Det öppna nätet finns också runt Naturum i Skrylle, så besökare kan ta del av kartor, filmer och bokning av grillplatser.

Det finns önskemål om att även skapa fler zoner för öppet wifi på offentliga platser, och det håller vi på att se över. En utmaning är att det kostar pengar och prioriteringen är en politisk fråga.

Lunds kommun och andra verksamheter har en dialog kring möjligheten att erbjuda öppet nät för intressanta platser eller för att uppnå viss effekt, exempelvis ett attraktivt centrum.

Bredbandsutbyggnad i Lund

Bredband är internets infrastruktur, och därför är det viktigt. I dag är det upp till privata aktörer, som Kraftringen, att bygga ut bredband i Lund. Det finns i dag inte något politiskt beslut att kommunen ska bygga bredband utan det är marknaden som ska verka för detta.

Vad betyder orden?

Wifi

Wireless fidelity, en ordlek med hi-fi (high fidelity), en teknik som används i trådlösa datornätverk. Man kallar ofta trådlös uppkoppling för wifi.

Öppet nät

Många kaféer och hotell har gratis trådlöst nätverk för att du ska kunna koppla upp dig och exempelvis sitta och jobba och ibland finns det surfzoner även på allmänna platser. Det fungerar som ett wifi hemma – den som betalar för nätverket (kaféet eller hotellet) blir ansvarig för det man surfar på utifrån ett rättsligt perspektiv.

Stadsnät

Ett stadsnät är ett bredbandsnät som är lokalt etablerat, vanligen inom en kommun. Övervägande byggs stadsnäten baserat på fiberoptik, det vill säga infrastruktur för bredband med mycket hög kapacitet och lång livslängd. Majoriteten av Sveriges kommuner har ett lokalt stadsnät.

Öppet stadsnät

Öppet stadsnät är en slags marknadsplats, en webbportal där de tjänsteleverantörer, inom Tv, bredband och telefoni, som vill är välkomna att erbjuda sina tjänster. Du som slutkund väljer själv vilka tjänster du vill ha och det råder full konkurrens på lika villkor.

Faktaansvarig: Kommunkontoret

Direktadress till denna sidan: https://www.lund.se/bredband

Kontakt

Stadsbyggnadskontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post: stadsbyggnadskontoret@lund.se

Miljöförvaltningen

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon: 046-359 52 61
E-post: miljoforvaltningen@lund.se

Lunds Renhållningsverk

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Traktorvägen 16, Lund
Telefon: 046-359 53 90 kundtjänst
E-postrenhallningsverket@lund.se

 

Tekniska förvaltningen

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post:tekniska.forvaltningen@lund.se

Kommunkontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Bruksgatan 22, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post:kommunkontoret@lund.se

Serviceförvaltningen

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post:serviceforvaltningen@lund.se