Tillgänglighetsrådgivning

Den byggda miljöns tillgänglighet och användbarhet för personer med funktionshinder ska ständigt förbättras. Det är tillgänglighetsrådgivarens uppdrag.

Tillgänglighetsrådgivarens viktigaste uppgifter i kommunen är att:

  • medverka i plandiskussioner på alla nivåer
  • vara en resurs för gatukontoret i utformningsfrågor
  • bistå Lundafastigheter med råd angående offentliga byggnader
  • bistå mark- och exploateringskontoret med råd
  • delta vid utformningen av stadens offentliga miljö, det vill säga gator och torg.

Du är alltid välkommen att kontakta vår rådgivare för att diskutera både specifika projekt och principiella frågor.

Faktaansvarig: Stadsbyggnadskontoret

Kontakt

Tillgänglighetsrådgivning

Tillgänglighetsrådgivare, stadsbyggnadskontoret: Lilian Müller
Postadress:Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress:Brotorget 1, Lund
Telefon:046-359 63 73
E-post:lilian.muller@lund.se