Tillgänglighetsguide

I tillgänglighetsguiden hittar du information om hur tillgängligheten ser ut på olika offentliga platser, till exempel på restauranger, idrottsanläggningar och i kulturlokaler.

Med guiden kan du:

  • Söka information utifrån dina egna kriterier för tillgänglighet
  • Komplettera guiden med information om nya besöksmål.
  • Komplettera med ytterligare information om besöksmål som redan finns med i guiden.
  • Ändra felaktiga uppgifter
  • Rapportera via e-post till administratören om du inte själv vill knappa in uppgifterna

Tillgänglighetsguiden är under uppbyggnad. 

Länk till Tillgänglighetsguiden på egen webbplats

Faktaansvarig: Stadsbyggnadskontoret

Direktadress till denna sidan: https://www.lund.se/tillganglighetsguide

Kontakt

Stadsbyggnadskontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon: 046-359 75 00
E-post: stadsbyggnadskontoret@lund.se