Tillgänglighet

Alla bostäder som byggs idag måste byggas för god tillgänglighet. Det innebär till exempel att du måste anpassa storleken på entrén, passager och badrum.

Samhället ställer krav på att alla nya bostäder ska ha en planlösning som uppfyller generella tillgänglighetskraven och förenklar för anpassande åtgärder. Den som har en funktionsnedsättning kan ansöka om bidrag för bostadsanpassning hos sin kommun.

En offentlig lokal har många människor tillträde till.Exempel är skolor, hotell och idrottsanläggningar.Det finns lagar och regler för hur tillgängligheten ska hanteras i offentliga miljöer. Generellt gäller att enkelt avhjälpta hinder för funktionshindrade ska tas bort i lokaler dit allmänheten har tillträde och på allmänna platser.

Faktaansvarig: Stadsbyggnadskontoret

Kontakt

Stadsbyggnadskontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post:stadsbyggnadskontoret@lund.se