Privata intressenter ges möjlighet att påverka den framtida Stadshallen

På onsdagens sammanträde behandlade kommunstyrelsen frågan om utveckling av Stadshallens innehåll och framtida roll. Beslutet innebär att Lunds kommun nu välkomnar privata intressenter vara med och driva utvecklingen av Stadshallen.

Lunds kommun kommer nu att gå vidare med en marknadsdialog för att undersöka vilka möjligheter och eventuella begränsningar privata intressenter ser i att utveckla Stadshallen utifrån befintlig arkitektur och de verksamheter som finns i dag. Som grund för detta arbete finns den målbild som kommunstyrelsen nu antagit:

"Stadshallen ska vara en del i en levande demokratisk mötesplats i en attraktiv stadskärna med kultur i fokus och vara värdeskapande i Lunds tillväxt!":

- Vi är väldigt nyfikna på vad en privat operatör skulle kunna tillföra Stadshallen och därför går vi nu ut med en så kallad RFI – request for information – för att sondera marknaden innan vi fattar beslut om Stadshallen ska drivas i fortsatt egen regi eller genom en affärsmodell där vi upphandlar en operatör, säger servicedirektör Pål Svensson, som leder projektets styrgrupp.

Affärsmodellen, där Lunds kommun äger och förvaltar fastigheten men upplåter åt en operatör att stå för själva driften, kallas tjänstekoncession upphandling. Det finns flera fördelar.

- Det är förstås enklare för Lunds kommun att ha en part att prata med, det ger också bättre möjlighet att följa upp ekonomin. Men den stora vinsten är att vi kan får in någon som ser på Stadshallen med nya ögon, ser möjligheter till utveckling och komplettera nuvarande verksamheter med nya, spännande, som stärker Stadshallen och centrums dragningskraft, säger Pål Svensson. Stadshallen ska utvecklas som en magnet – eller "hub" - för att öka flödet av människor och bidra till att göra Lunds stadskärna än mer attraktiv, säger Pål Svensson.

- Vi har redan nu börjat få frågor från företag, som skulle kunna bli aktuella, och det tolkar vi som att vi har ett attraktivt utgångsläge.

Tidsplan:

  • Under hösten 2017-våren 2018 pågår bland annat marknadsdialog, teknisk projektering, bygglovsprocess samt upphandling av arkitekt, byggentreprenad och eventuell operatör.
  • Januari 2018 flyttar Turistbyrån och Biljettbyrån till Lund C.
  • Våren 2018: politiska beslut om affärsmodell och investeringsbudget för projektet.Sommaren 2018: övriga kommunala verksamheter, däribland kommunfullmäktige, flyttar till tillfälliga lokaler. Kulturskolans aktiviteter, som idag bedrivs i Stadshallen och på Svaneskolans aula; dans – och teaterundervisning samt orkesterrepetitioner, kommer från och hösten 2018 att förläggas tillfälligt till Folkparken som med anledning av detta att iordningställas utifrån dessa behov. Totalt berörs cirka 440 elever per vecka. Mer information kommer efter hand till dem som berörs.
  • Augusti 2018 (tidigast): byggstart.

Kontakt

Lundafastigheter

Serviceförvaltningen

Besöksadress kontor: Brotorget 1, Lund
Besöksadress fastighetsservice och lokalvård: Bryggaregatan 23, Lund

Felanmälan:
Lunds kommuns verksamheter felanmäler i första hand via formulär på Inloggad.

Du når Lundafastigheters kundtjänst vardagar 07.00-16.00 på telefon 046-359 4040.

Kvällar och helger svarar Larmcentralen på samma nummer. Observera: ring endast om ditt ärende är akut och kan innebära fara för liv eller egendom!

 

Serviceförvaltningen

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post:serviceforvaltningen@lund.se