Klara-färdiga-gå för Stadshallen

Nu är det äntligen klara-färdiga-gå i projektet att utveckla Lunds Stadshall. Under hösten och vintern kommer fyra upphandlingar att genomföras för gestaltning, operatör, byggentreprenad samt samverkansbyggledare för att tillsammans utveckla Stadshallen.

Stadshallen exteriör

Framåt februari-mars 2019 väntas sedan beslut och tilldelning av vilka som får uppdragen att vara med och utveckla Stadshallen utifrån den målbild som fastställts av kommunstyrelsen:

"Stadshallen ska vara del i en levande demokratisk mötesplats i en attraktiv stadskärna med kultur i fokus och vara värdeskapande i Lunds tillväxt".

Defyra upphandlingarna kommer att vara:

* Gestaltning - kommer att genomföras som en arkitekttävling tillsammans med Sveriges Arkitekter för att få fram ett förslag som vårdar Anshelms byggnad samtidigt som det möjliggör ett mer levande hus med fler aktiviteter än i dag.

* Operatör -det starka kittet mellan verksamheterna och kommunen som hittar smarta och kreativa lösningar för hur lokalerna bäst kan utnyttjas mellan kommunens egna, fasta förhyrningar för kultur och politik. Som har en fingertoppskänsla för vad som lockar gammal och ung till olika typer av evenemang och som långsiktigt vill utveckla Stadshallen tillsammans med Lunds kommun.

* Byggentreprenad och samverkansbyggledare utifrån partneringavtal.

Som grund för dessa upphandlingar finns ett nytt projektprogram, som du hittar nedtill på denna sida. Underlagen till upphandlingarna hittar du på opic.com/upphandlingar - sök på ”Stadshallen i Lund” (sidan kräver inloggning).

Kontakt

Lundafastigheter

Serviceförvaltningen

Besöksadress kontor: Brotorget 1, Lund
Besöksadress fastighetsservice och lokalvård: Bryggaregatan 23, Lund

Felanmälan:
Lunds kommuns verksamheter felanmäler i första hand via formulär på Inloggad.

Du når Lundafastigheters kundtjänst vardagar 07.00-16.00 på telefon 046-359 4040.

Kvällar och helger svarar Larmcentralen på samma nummer. Observera: ring endast om ditt ärende är akut och kan innebära fara för liv eller egendom!

 

Serviceförvaltningen

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post:serviceforvaltningen@lund.se