Klara-färdiga-gå för Stadshallen

Nu är det äntligen klara-färdiga-gå i projektet att utveckla Lunds Stadshall. Under hösten och vintern kommer tre upphandlingar att genomföras för gestaltning, byggentreprenad och operatör för att driva Stadshallen på uppdrag av Lunds kommun.

Stadshallen exteriör

Framåt februari-mars 2019 väntas sedan beslut och tilldelning av vilka som får uppdragen att vara med och utveckla Stadshallen utifrån den målbild som fastställts av kommunstyrelsen:

"Stadshallen ska vara del i en levande demokratisk mötesplats i en attraktiv stadskärna med kultur i fokus och vara värdeskapande i Lunds tillväxt".

De tre upphandlingarna kommer att vara:

* Gestaltning - kommer att genomföras som en arkitekttävling tillsammans med Sveriges Arkitekter för att få fram ett förslag som vårdar Anshelms byggnad samtidigt som det möjliggör ett mer levande hus med fler aktiviteter än i dag.

* Byggentreprenad

* Operatör -det starka kittet mellan verksamheterna och kommunen som hittar smarta och kreativa lösningar för hur lokalerna bäst kan utnyttjas mellan kommunens egna, fasta förhyrningar för kultur och politik. Som har en fingertoppskänsla för vad som lockar gammal och ung till olika typer av evenemang och som långsiktigt vill utveckla Stadshallen tillsammans med Lunds kommun.

Som grund för dessa upphandlingar finns ett nytt projektprogram, som kommer att läggas ut på denna sida så snart det är helt klart (oktober/början av november)

Relaterad information

Kontakt

Lundafastigheter

Serviceförvaltningen

Besöksadress kontor: Brotorget 1, Lund
Besöksadress fastighetsservice och lokalvård: Bryggaregatan 23, Lund

Telefonfelanmälan: 046-359 51 08
Telefontid för felanmälan: vardagar kl. 811 och kl. 1315
Telefonakuta fel Larmcentralen: 046-359 40 40

Serviceförvaltningen

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post:serviceforvaltningen@lund.se