Varför behöver Stadshallen renoveras?

Kommunstyrelsen gav i maj 2017 klartecken till att ge Stadshallen ett ansiktslyft och lyfta fram byggnadens potential inom det så kallade Centrumlyftet. Beslutet innebär att Serviceförvaltningen/Lundafastigheter får i uppdrag att göra en mer detaljerad studie av projektet och återkomma till kommunstyrelsen för beslut, inför en planerad byggstart i augusti 2018.

Färgpyntad entré till Lunds stadshall

Varför behöver Stadshallen renoveras?

Stadshallen byggdes 1967 och börjar bli sliten, både vad gäller fasaden och de invända tekniska installationerna. I samband med en inventering av dess skick väcktes förslag om att utnyttja Stadshallens strategiska läge och stärka kvarteret som samlingspunkt för Lundaborna inom det så kallade Centrumlyftet. Detta arbete ledde i sin tur fram till tre olika förslag, varav kommunstyrelsen valde att gå vidare med förslaget Från finrum till vardagsrum.

Blir det stora förändringar?

Med renoveringen får byggnaden bättre möjligheter att utnyttja lokalerna för exempelvis:
* Restaurang/café
* Uthyrningsverksamhet för kultursektorn, exempelvis musik, humor, dans och utställningar.
* Politiska aktiviteter
* Mötes- och konferensverksamhet
* Konferensdel med lounge och så kallade work spaces.

Vad händer med de verksamheter som finns i kvarteret i dag?

Renoveringen innebär att verksamheter som kommunfullmäktige och Kulturskolans aktiviteter kommer att få flytta till tillfälliga lokaler under byggtiden. Eventuellt kommer någon butik att beröras av den nya inriktningen. Biljettbyrån och Turistbyrån flyttar i januari 2018 till nya lokaler vid Lund C.

Vad kommer renoveringen att kosta?

Kostnaden för alternativet Från finrum till vardagsrum har beräknats till 130 miljoner kronor, men kan komma att justeras när den slutliga genomförandeplanen är klar och slutligt beslut fattas om exempelvis hur garagedelen ska utnyttjas.

Kontakt

Lundafastigheter

Serviceförvaltningen

Besöksadress kontor: Brotorget 1, Lund
Besöksadress fastighetsservice och lokalvård: Bryggaregatan 23, Lund

Telefonfelanmälan: 046-359 51 08
Telefontid för felanmälan: vardagar kl. 811 och kl. 1315
Telefonakuta fel Larmcentralen: 046-359 40 40

Serviceförvaltningen

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post:serviceforvaltningen@lund.se