Stadshallen

Den 2 oktober 2019 beslöt kommunstyrelsen att ge Altitude Meetings uppdraget att driva och utveckla Stadshallen, utifrån den målbild som tagits fram och i nära samarbete med kommunen. Därmed är alla de stora pusselbitarna på plats: byggentreprenör (Otto Magnusson), arkitekt (White) och operatör (Altitude Meetings). Samverkansbyggledare är Prolog. Nu kan vi börja bygga och renovera!

StadshallenStadshallen uppfördes i slutet av 1960-talet och ritades av den välkände arkitekten Klas Anshelm.

Stadshallen ska renoveras

Till Stadshallen har generationer av Lundabor kommit för att skratta, applådera, argumentera, antingen som besökare eller genom att själv ta plats i rampljuset. Denna mix vill bevaras och förädlas nu när Stadshallen ska renoveras!

Vi tänker oss Stadshallen som en naturlig samlingspunkt, öppen princip dygnet runt, veckans alla dagar. En lokal som kan anpassas efter behov, där serveringar, politiska möten och kulturevenemang drar publik till varandra. En lokal där där mångfalden tilltalar alla åldrar och intressen och som lockar till sig både Lundabor och tillfälliga besökare.

 

En bild över en tidslinje för renoveringen av stadshallen

Under 2018-2019 genomfördes upphandling av gestaltning (White Arkitekter), byggentreprenad (Byggnadsfirman Otto Magnusson), samverkansbyggledare (Prolog) och operatör för driften av Stadshallen (Altitude Meetings). Som grund för dessa upphandlingar tog Lunds kommun fram ett projektprogram, som du hittar nedtill på denna sida.

 

Faktaansvarig: Thobias Ligneman

Direktadress till denna sidan: https://www.lund.se/stadshallen

Kontakt

Lundafastigheter

Serviceförvaltningen

Besöksadress kontor: Brotorget 1, Lund
Besöksadress fastighetsservice och lokalvård: Bryggaregatan 23, Lund

Felanmälan:
Lunds kommuns verksamheter felanmäler i första hand via formulär på Inloggad.

Du når Lundafastigheters kundtjänst vardagar 07.00-16.00 på telefon 046-359 4040.

Kvällar och helger svarar Larmcentralen på samma nummer. Observera: ring endast om ditt ärende är akut och kan innebära fara för liv eller egendom!

 

Serviceförvaltningen

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post:serviceforvaltningen@lund.se