Stadshallen

Stadshallen uppfördes i slutet av 1960-talet och ritades av den välkände arkitekten Klas Anshelm. I maj 2017 gav kommunstyrelsen klartecken till ett ansiktslyft för att lyfta fram kvarterets potential inom det så kallade Centrumlyftet.

Beslutet innebar att Serviceförvaltningen fick i uppdrag att göra en mer detaljerad studie av projektet att presentera för kommunstyrelsen. Byggstart blir tidigast aktuell hösten 2018. Biljettbyrån och turistbyrån lämnar dock sina lokaler redan i januari 2018 för att flytta till Lund C.

Status: finns principbeslut om att renovera men ännu inget beslut om omfattning och kostnader.
Adress: Stortorget 9
Arkitekt: -
Entreprenad: -
Beräknad inflyttning: 2020

HÄR hittar du mer information om alla spännande aktiviteter som kommer att hända på Stadshallen LAB (i Turistbyrån och Biljettbyråns gamla lokaler "på hörnan". Premiär 9 februari!

Stadshallen interiör

Se filmerna om Stadshallen!

Vad såg arkitekten Klas Anshelm framför sig när han skapade Lunds stadshall på 1960-talet? Har kvarteret förändrats sedan dess? Och vad är det som gör Stadshallen så speciell? Inför Stadshallens stundande renovering har Lunds kommun tagit fram fem korta filmer för att berätta om kvarterets historia, där du ser och hör arkitekten och författaren Per Qvarnström berätta!

Kontakt

Lundafastigheter

Serviceförvaltningen

Besöksadress kontor: Brotorget 1, Lund
Besöksadress fastighetsservice och lokalvård: Råbyvägen 33 a, Lund

Telefonfelanmälan: 046-359 51 08
Telefontid för felanmälan: vardagar kl. 811 och kl. 1315
Telefonakuta fel Larmcentralen: 046-359 40 40

Hitta till Kristallen

Besöksadress: Kristallen, Brotorget 1 (klicka för karta)

Med buss eller tåg:Kristallen ligger precis vid centralstationen, på den västra sidan av spåren. Passerar över spåren gör du bäst via bron i norra änden av spårområdet.

Med bil:Utanför Kristallens entré finns tre parkeringsplatser som kräver handikapptillstånd. Övriga bilister hänvisas till parkeringsplatser vidVästra Stationstorget,Spolegataneller på intilliggande gator.

Leveransadress:Bruksgatan 14