Stadshallen

Stadshallen uppfördes i slutet av 1960-talet och ritades av den välkände arkitekten Klas Anshelm. I maj 2017 gav kommunstyrelsen klartecken till ett ansiktslyft för att lyfta fram kvarterets potential "från finrum till vardagsrum" inom det så kallade Centrumlyftet.Beslutet innebar att Serviceförvaltningen fick i uppdrag att göra en mer detaljerad studie av projektet att presentera för kommunstyrelsen. Slutligt beslut tas i kommunfullmäktige i augusti 2018, därefter sker upphandling av arkitekt, byggentreprenör och operatör.

Status: finns principbeslut om att renovera, omfattning bestäms i augusti 2018.
Adress: Stortorget 9
Arkitekt: -
Entreprenad: -
Beräknad inflyttning: 2020/21

Stadshallen interiör

Se filmerna om Stadshallen!

Vad såg arkitekten Klas Anshelm framför sig när han skapade Lunds stadshall på 1960-talet? Har kvarteret förändrats sedan dess? Och vad är det som gör Stadshallen så speciell? Inför Stadshallens stundande renovering har Lunds kommun tagit fram fem korta filmer för att berätta om kvarterets historia, där du ser och hör arkitekten och författaren Per Qvarnström berätta!

Kontakt

Lundafastigheter

Serviceförvaltningen

Besöksadress kontor: Brotorget 1, Lund
Besöksadress fastighetsservice och lokalvård: Råbyvägen 33 a, Lund

Telefonfelanmälan: 046-359 51 08
Telefontid för felanmälan: vardagar kl. 811 och kl. 1315
Telefonakuta fel Larmcentralen: 046-359 40 40

Serviceförvaltningen

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post:serviceforvaltningen@lund.se