Stadsbiblioteket

Renovering och fönsterbyte på Stadsbiblioteket i Lund.
Cirka 400 specialfönster ska bytas + ett antal källarfönster.
Uppdraget utförs av BYGGOM, med byggledare från Tyréns.

Budget 14, 4 miljoner kr.

Anmäl dig gärna till vår information via e-post, kontakta serviceforvaltningen@lund.se
Skriv STADSBIBLIOTEKET i ämnesraden. Denna information skickas endast vid särskilda händelser och med ojämna mellanrum.

Kontakt

Lundafastigheter

Serviceförvaltningen

Besöksadress kontor: Brotorget 1, Lund
Besöksadress fastighetsservice och lokalvård: Råbyvägen 33 a, Lund

Telefon felanmälan: 046-359 51 08
Telefontid för felanmälan: vardagar klockan 811 och klockan 1315
Telefon akuta fel Larmcentralen: 046-359 40 40

Hitta till Kristallen

BesöksadressKristallen, Brotorget 1 (klicka för karta)

Med buss eller tåg: Kristallen ligger precis vid centralstationen, på den västra sidan av spåren. Passerar över spåren gör du bäst via bron i norra änden av spårområdet. 

Med bil: Utanför Kristallens entré finns tre parkeringsplatser som kräver handikapptillstånd. Övriga bilister hänvisas till parkeringsplatser vid Västra StationstorgetSpolegatan eller på intilliggande gator. 

Leveransadress: Bruksgatan 14