Sagoeken

Nybyggnation av förskola och grundskola för 300 elever inom området Kämnärsvägen.I projektet ingår även cirka 150 studentbostäder, som byggs ovanpå utbildningslokalerna (AF Bostäder).

Status: pågående
Adress: Magistratsvägen 45
Arkitekt: Zoom arkitekter
Entreprenad: NCC
Beräknad inflyttning: 2019


Nedan: det blivande kvarteret som det såg ut från luften i december 2017

Sagoeken (Kämnärsrätten), byggprojekt från  luften

Kontakt

Lundafastigheter

Serviceförvaltningen

Besöksadress kontor: Brotorget 1, Lund
Besöksadress fastighetsservice och lokalvård: Råbyvägen 33 a, Lund

Telefonfelanmälan: 046-359 51 08
Telefontid för felanmälan: vardagar kl. 811 och kl. 1315
Telefonakuta fel Larmcentralen: 046-359 40 40

Serviceförvaltningen

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post:serviceforvaltningen@lund.se