Hedda Anderssongymnasiet

I maj 2016 beslutade kommunstyrelsen att gymnasieskolan i Lund ska utökas med en ny skola, som ska uppföras på tomten för Svaneskolan och ha plats för cirka 2 000 elever.

I september 2017 bestämdes att skolan ska heta Hedda Anderssongymnasiet efter Skånes första kvinnliga student. Skolan kommer höstterminen 2018 att börja bedriva sin verksamhet i liten skala i lokaler på nuvarande Svaneskolan.

Status: ej påbörjad. 
Adress: Möllegatan 6
Arkitekt: Wingårdhs/AART
Entreprenad: Skanska 
Beräknad inflyttning: I etapper 2019-2023 tills hela skolan står klar.

Illustration: Wingårdhs

Kontakt

Lundafastigheter

Serviceförvaltningen

Besöksadress kontor: Brotorget 1, Lund
Besöksadress fastighetsservice och lokalvård: Råbyvägen 33 a, Lund

Telefonfelanmälan: 046-359 51 08
Telefontid för felanmälan: vardagar kl. 811 och kl. 1315
Telefonakuta fel Larmcentralen: 046-359 40 40

Serviceförvaltningen

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post:serviceforvaltningen@lund.se