Hedda Anderssongymnasiet

I maj 2016 beslutade kommunstyrelsen att gymnasieskolan i Lund ska utökas med en ny skola, som ska uppföras på tomten för Svaneskolan och ha plats för cirka 2 000 elever. Nuvarande Svaneskolan ska fortsatt ha en grundskola för skolår 79 och ha upp till 400 elever, men kommer att flytta till Parkskolan. I september 2017 bestämdes att skolan ska heta Hedda Anderssongymnasiet efter Skånes första kvinnliga student.

Status: ej påbörjad. Finns principbeslut att bygga den nya gymnasieskolan men inte något färdigt förslag på hur den kommer att se ut eller vad den kommer att kosta.
Adress: Möllegatan 6
Arkitekt: - (arkitekttävling kommer att hållas under hösten och vintern 2017-18).
Entreprenad: -
Beräknad inflyttning: I etapper 2019-2023 tills hela skolan står klar.

Foto: Kennet Ruona

Kontakt

Lundafastigheter

Serviceförvaltningen

Besöksadress kontor: Brotorget 1, Lund
Besöksadress fastighetsservice och lokalvård: Råbyvägen 33 a, Lund

Telefonfelanmälan: 046-359 51 08
Telefontid för felanmälan: vardagar kl. 811 och kl. 1315
Telefonakuta fel Larmcentralen: 046-359 40 40

Hitta till Kristallen

Besöksadress: Kristallen, Brotorget 1 (klicka för karta)

Med buss eller tåg:Kristallen ligger precis vid centralstationen, på den västra sidan av spåren. Passerar över spåren gör du bäst via bron i norra änden av spårområdet.

Med bil:Utanför Kristallens entré finns tre parkeringsplatser som kräver handikapptillstånd. Övriga bilister hänvisas till parkeringsplatser vidVästra Stationstorget,Spolegataneller på intilliggande gator.

Leveransadress:Bruksgatan 14