Fäladsskolan, om- och tillbyggnad

Omfattning: Projektet består av 5 byggnader (A, E, I, J och K) i enplan med totalt cirka 2400 m2. Beställningen omfattar en ny Idrottshall samt lokaler för praktisk-estetiska ämnen, basrum, bibliotek, kök och matsal. Fäladsskolan ska lokalanpassas för att kunna ta emot områdets elever i åk 4-6 och utökas med 150 elever (från 300 till 450 elever totalt.) Även utemiljön ses över och anpassas i samband med ombyggnaden.

BRA: 2 400 m2.

Projektkostnad: 76 miljoner kronor.

Produktionstid: juni 2016 – mars 2017.

Arkitekt: Wigot Konsult AB.

 

 

Kontakt

Lundafastigheter

Serviceförvaltningen

Besöksadress kontor: Brotorget 1, Lund
Besöksadress fastighetsservice och lokalvård: Råbyvägen 33 a, Lund

Telefonfelanmälan: 046-359 51 08
Telefontid för felanmälan: vardagar kl. 811 och kl. 1315
Telefonakuta fel Larmcentralen: 046-359 40 40

Hitta till Kristallen

BesöksadressKristallen, Brotorget 1 (klicka för karta)

Med buss eller tåg: Kristallen ligger precis vid centralstationen, på den västra sidan av spåren. Passerar över spåren gör du bäst via bron i norra änden av spårområdet. 

Med bil: Utanför Kristallens entré finns tre parkeringsplatser som kräver handikapptillstånd. Övriga bilister hänvisas till parkeringsplatser vid Västra StationstorgetSpolegatan eller på intilliggande gator. 

Leveransadress: Bruksgatan 14