Brunnshög

I nordöstra delen av Lund växer en ny stadsdel, Brunnshög upp runt de två forskningsanläggningarna MAX IV och ESS. Här kan det på sikt bli plats för upp emot 40 000 boende och sysselsatta. Läs mer om projektet via länken nedan!Visionsbild: Atkins

Relaterad information

Kontakt

Lundafastigheter

Serviceförvaltningen

Besöksadress kontor: Brotorget 1, Lund
Besöksadress fastighetsservice och lokalvård: Råbyvägen 33 a, Lund

Telefonfelanmälan: 046-359 51 08
Telefontid för felanmälan: vardagar kl. 811 och kl. 1315
Telefonakuta fel Larmcentralen: 046-359 40 40

Serviceförvaltningen

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post:serviceforvaltningen@lund.se