Boendemiljö

Din innemiljön är viktig då en stor del av tiden tillbringas inomhus. Bra ventilation är en förutsättning för få bra luft inne.

Miljöförvaltningen arbetar med innemiljö i bostäder, skolor, förskolor och i offentliga lokaler. Vi arbetar däremot inte med arbetsmiljöfrågor.

Har du problem med innemiljön i din bostad ska du i första hand kontakta din fastighetsägare. Om problemen inte åtgärdas av fastighetsägaren kan du kontakta miljöförvaltningen.

Blankett för bostadsklagomål

Telefon: 046-359 52 61
E-post: miljoforvaltningen@lund.se

Läs mer om ventilation, temperatur och drag, radon samt fukt och mögel i länkarna nedan.

Relaterad information

Kontakt

Miljöförvaltningen

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon: 046-359 52 61
E-post: miljoforvaltningen@lund.se