Bostäder och offentliga lokaler

Lund erbjuder många olika former av boende, i stan eller nära naturen. Om du letar efter en kommunal hyresrätt ska du kontakta Lunds kommunala fastighetsbolag, LKF. Letar du studentboende, besök vår studentsida via länk nedan.

Representerar du ett bostadsbyggföretag, besök vår sida "För byggherrar" för mer information om bostadsbyggande i Lunds kommun.

Planering och riktlinjer för kommunens bostadsbyggande finns i Utbyggnads- och boendestrategin. Här kan du se vilka större områden som kommer att byggas ut för både bostäder och verksamheter på lång sikt.

Bostadsprojektlistan anger pågående och planerat bostadsbyggande för de närmaste åren.

Faktaansvarig: Tekniska förvaltningen

Direktadress till denna sidan: https://www.lund.se/bostader

Kontakt

Tekniska förvaltningen

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post:tekniska.forvaltningen@lund.se