7. Redovisa fakturan för tekniska förvaltningen

Kolumn 1

7. Redovisa faktura

Information

När du har utfört åtgärderna, meddela detta till tekniska förvaltningen och redovisa en kopia på fakturan. Observera att fakturan måste visa styckpris för enskilda åtgärder i det arbete som utförts. Endast totalsumma godkänns inte för utbetalning.