gamla hus i Lund

Bygga, bo & miljö

Servicemeddelande

Under sommaren 2017, från och med den 3 juli till och med den 13 augusti, tar miljöförvaltningen endast emot prover på vatten från egen brunn som misstänks ha vållat sjukdomsfall.

>> Här kan du läsa mer om vattenprover