Markanvisningstävling: Parkkvarteren 2020

Tre byggrätter i Brunnshögs nav, med direkt tillgång till högklassig parkmiljö och spektakulära projekt.

Se prospekt

Lämna anbud

Inspelning från Pitch&Match den 14 oktober finns längst ner på denna sida.

Dokument

Arrendeavtal  

Broschyr med vision: Framtiden ligger i Brunnshög

Detaljplan för Östra Torn 27:2 (Centrala Brunnshög Parkkvarteren)

Hållbara Brunnshög: en sammanfattning

Hållbarhetsöverenskommelse för Brunnshög

Köpekontrakt

Kvalitetsriktlinjer för allmän platsmark i centrala Brunnshög

Parkeringsnorm för cykel och bil i Lunds kommun (2018)

Tredjedelsmålet

Frågor och svar

Om du har en fråga som saknar svar:  ib.rosvall@lund.se

Kan jag tävla om flera byggrätter?

Ja, det finns ingen begränsning. Ni kan alltså tävla om alla tre byggrätter. Se bara till att lämna in anbud för respektive byggrätt separat.

Måste jag som anbudsgivare samarbeta med något av företagen från Pitch&Match?

Nej, det är helt fritt för anbudsgivare vilken eller vilka innovationer man tar med i anbudet. Pitch&Match kan också fungera som inspiration.

Måste varje anbud ha en unik innovation/samarbete?

Nej, flera anbud kan innehålla samma innovation.

Är det endast de digitala formulären kring innovation och hållbarhet, samt pris som ska lämnas in, eller ska man även lämna in gestaltningsförslag med planer, sektioner, renderingar etc.?

Det är enbart det som står i formuläret som ska lämnas in. Gestaltningsförslag ska inte lämnas in i detta skede.

Anonymiseras anbuden?

Ja, mottagande kontrollperson på Lunds kommun anonymiserar anbuden. På så vis kan varken jury eller tävlingssekreterare se vems anbud som hör till vem. Även priset kommer döljas för juryn och tävlingssekreterare – de kommer alltså enbart att fokusera på kriterierna kring innovation, arkitektval och hållbarhet.

Vad var senaste pris?

För bostadsrätt: 5500 kr/BTA, maj 2020 (Gryningen 3, södra Brunnshög).

Kan en byggaktör vinna alla tre byggrätter?

Ja. Alla anbud anonymiseras.

Går det att ladda upp referenser som pdf?

Det går inte att bifoga pdf:er i formuläret. Däremot går det fint att länka.

Vad gäller för gemensamhetsanläggningen? Behöver vi vara med och driva frågor kring ledningsdragning, gestaltning m m?

Ja, det är delägarna i gemensamhetsanläggningens ansvar att gemensamt samordna detta.

Är det rätt uppfattat att arkitektval endast bedöms utifrån tidigare genomförda referensprojekt och att skisser på de aktuella tomterna inte kommer att utgöra ett bedömningskriterie?

Det är rätt uppfattat.

Det står ”max 500 tecken per område”. Är det inkl. mellanslag?

Ja.

Måste man göra en ny ansökan för varje tomt om man ämnar lämna på alla tre? Det går inte att kryssa i alla tre rutor nämligen.

Ja, man lämnar ett anbud för en byggrätt.

Viktiga datum

14 oktober: Pitch&Match.

9 december: Sista dag att lämna anbud.

Pitch&Match

Flowloop 10:30

Altered 22:10

Again 34:12

Orbital systems 47:20

Airturb 01:01:25

Peafowl 01:13:55 

Ekolution 01:29:30 

Basilisk 01:43:07

Kebony 01:56:17

Brainlit 02:12:18