Vision och mål

Alla pratar om en smartare och mer hållbar framtid. I Brunnshög skapas den. Och den skapas runt människorna som ska bo där, med deras framtida behov i fokus.

Omslag till broschyr med Brunnshögs vision.

Visionen för Brunnshög har tre komponenter: forskningsanläggningarna och miljön kring dem, en exceptionell stadsdel som matchar anläggningarna samt ett besöksmål som lockar både regional och internationell publik.

Brunnshög ska göra Lund ännu bättre. Redan i dag är staden en av världens främsta universitetsstäder. Innovationer som mobiltelefonen, den konstgjorda njuren och bluetoothtekniken har sin hemort här, och Lund har en oomtvistad identitet som kunskaps- och innovationsstad.

När Brunnshögs visioner blir till verklighet skapas en inspirerande och global livsmiljö, där uppemot 40 000 människor bor och arbetar. Här finns anläggningar och laboratorier av högsta klass, parallellt med en tät och blandad stadsmiljö som rymmer varierande bostäder och lummiga parker, affärer och skolor, arbetsplatser och service. Här är det bäst att vara – och mest stimulerande och intressant.

Framtiden ligger i Brunnshög.