Planerade projekt

Läs mer om kommande byggprojekt som är planerade i Brunnshög.

Arkitektradhusen Visionbild_ArkitektradhusBrunnshög.jpg

För att utveckla Brunnshög till en intressant blandstad letar Lunds kommun nya grepp i arbetet med markanvisningar. Ett sätt har varit att låta arkitekter, inte traditionella byggaktörer, tävla om byggrätter. Fyra radhuslängor, sammanlagt 28 radhus, alla med ett unikt utseende och uttryck blev resultatet, som nu planeras att uppföras i centrala Brunnshög.

Bild: Gestaltningsskiss individuella arkitektradhus.

 

Brunnshögstorget Visionsbild Sernekes kvarter Brunnshög

Invid Brunnshögstorget planerar Serneke att bygga Lunds högsta hus, som blir 35 våningar och över 100 meter högt. Det kommer i huvudsak att inrymma bostäder, men även service och handel.

Illustration: Semrén & Månsson.

Mer om Brunnshögstorget 

Skiss som visar lokaliseringen av Byggemenskap Lunds projekt i södra Brunnshög. Byggemenskap Lund

I en byggemenskap går de framtida boende samman och utvecklar själva sitt bostadshus – från första skiss till inflyttning. Byggrätten, som heter Skymningen 6, är placerad precis invid spårvägshållplatsen Solbjer. Cirka 20 lägenheter beräknas kunna byggas i byggemenskapen, men detta kan ändras beroende på hur medlemmarna utformar sina lägenheter.

Illustration: Lunds kommun.

Visualisering över ColiveColive

I centrala Brunnshög ska LKF bygga södra Sveriges första COLIVE-projekt med 78 lägenheter. COLIVE innebär att hyresgästerna bor själva, men lever tillsammans i de gemensamma delarna i boendet. Delningsekonomi ligger i fokus – detta möjliggör för ett yteffektivt boende samt stor social gemenskap.

Illustration: FOJAB.

 

Visionsbild av koncepthuset Green Hub i centrala Brunnshög.Green Hub

Projektet Green Hub i centrala Brunnshög gör det lätt och roligt att leva det hållbara livet. Natur och teknik integreras i nya smarta lösningar i detta koncepthus, som byggs av Sundprojekt. Huset innehåller 61 bostadsrättslägenheter på 24–139 kvm, alltifrån effektiva ettor till staplade radhus och etagelägenheter med storslagna vyer. De allra flesta har egna balkonger, uteplatser eller takterrasser med odlingsmöjligheter. Både på gård och tak finns växthus för odling och samvaro.

Illustration: OpenStudio arkitekter.

Mer om Green Hub.

Skiss över Tornets fastighet Gryningen 1 i södra Brunnshög.Gryningen 1

Tornet har ambitionen att utforma kvarteret Gryningen med jämställdhet som förtecken. Extra fokus läggs på barns och ungas perspektiv. Tornet bygger enligt Miljöbyggnad Silver och planerar för odlingar på gård och terrasser. Olika smarta innovationer kommer att skapa en mer hållbar livsstil. Via en app kommer boende att kunna se och styra hushållets koldioxidpåverkan och bli tipsade om cirkulära val. Andra funktioner kan vara att underlätta delningsekonomi, återbruk och gemenskap.

 

ICA-butiken från Brunnshögstorget.Handelskvarteret

I anslutning till Brunnshögstorget planerar ICA Fastigheter att uppföra ett multifunktionellt handelskvarter. Utöver en dagligvarubutik med saluhallskänsla kommer det även att finnas bostäder samt utrymme för restauranger och andra servicefunktioner.

Illustration: FOJAB.

Mer information om Handelskvarteret

Visualisering av Jane Adams 1Jane Adams 1

I centrala Brunnshög ska Sydö Properties bygga 60 hyresrätter. De boende kommer att ha tillgång till odling på gården och en cykel-samt bilpool. Byggnaden kommer att kläs i ljust tegel och taket täckas med solceller.

Illustration: Sweco.

Visualisering av MariehusMariehus

I Mariehus ska LKF bygga 26 större hyresrätter. Boendet kommer att ha starkt fokus på mobilitet, med bland att möjlighet att ta cykeln direkt till lägenhetsdörren och en särskild satsning på cykelförvaring.

Illustration: FOJAB

 

 

 

 

Sektionsritning över PLANCKPLANCK

PLANCK, ett av Brunnshögs arkitektradhus, är utformat som ett stadsradhus eller townhouse och kombinerar villans kvaliteter med lägenhetsboendes enkelhet. De sex husen är skapade för människans behov av såväl inspiration som funktion, och för att få ut det mesta möjliga av platsen, utsikten och solläget från Lunds högsta punkt. Varje enhet är unik, med enkla och robusta material som åldras vackert, men också en lagspelare i en sammanhållen arkitektonisk helhet, präglad av långsiktighet.

PLANCK är framtaget av arkitektkontoren Förstberg Ling och Testbedstudio samt fastighetsutvecklaren Kudu Projekt.

 

Visualisering över Pärlan från gatanPärlan

I de centrala delarna av Brunnshög, planerar OBOS Kärnhem för ett bostadskvarter med många kvaliteter. Som till exempel placeringen intill spårvägens hållplats i väst och Nobelparken i öst. Den spännande arkitekturen, med förskjutna fasader, gör att kvarteret sticker ut och blir ett naturligt blickfång i området. Stor omsorg har lagts på att utforma ett kvarter som har komplexitet, liv och variation - allt som behövs för ett rikt stadsliv. I Brf Pärlan ryms totalt 107 lägenheter från 1-5 rum och kök.

Illustration: Architema Architects.

Mer om Pärlan.

 

Meeting Science.jpgScience Center

Science Center i Science Village ska rymma utställningsmiljöer, restaurang, butik och auditorium. Byggnaden, som beräknas stå färdig 2024, beräknas ta emot minst 150 000 besökare per år och kommer att vara ett fönster in mot de annars stängda ESS och MAX IV. Science Center kan beskrivas som ett publikt kunskaps- och upplevelsecenter som visar hur naturen fungerar, där nya forskningsrön och innovationer presenteras och där fakta sätts in i ett sammanhang.

Illustration: COBE

Visionsbild, Science Village Science Village

På området mellan forskningsanläggningarna planeras Science Village. Området blir en mötesplats med ett besökscenter, korttidsbostäder för forskare, filialer för olika universitet och högskolor samt kontor för forskningsanläggningarna och deras samarbetspartner – en brygga mellan allmänhet och forskning, helt enkelt.

Illustration: FOJAB.

Skola i Brunnshög

I anslutning till Nobelparken ska det byggas en ny F-3-skola samt idrottshall. Byggstart kommer att ske tidigast 2023.