Planerade projekt

Läs mer om kommande byggprojekt som är planerade i Brunnshög.

Arkitektradhusen Visionbild_ArkitektradhusBrunnshög.jpg

För att utveckla Brunnshög till en intressant blandstad letar Lunds kommun nya grepp i arbetet med markanvisningar. Ett sätt har varit att låta arkitekter, inte traditionella byggaktörer, tävla om byggrätter. Fyra radhuslängor, sammanlagt 28 radhus, alla med ett unikt utseende och uttryck blev resultatet, som nu planeras att uppföras i centrala Brunnshög.

Bild: Gestaltningsskiss individuella arkitektradhus.

Brunnshögstorget Visionsbild Sernekes kvarter Brunnshög

Invid Brunnshögstorget planerar Serneke att bygga Lunds högsta hus, som blir 35 våningar och över 100 meter högt. Det kommer i huvudsak att inrymma bostäder, men även service och handel.

Illustration: Semrén & Månsson.

Mer om Brunnshögstorget 

Skiss som visar lokaliseringen av Byggemenskap Lunds projekt i södra Brunnshög. Byggemenskap Lund

I en byggemenskap går de framtida boende samman och utvecklar själva sitt bostadshus – från första skiss till inflyttning. Byggrätten, som heter Skymningen 6, är placerad precis invid spårvägshållplatsen Solbjer. Cirka 20 lägenheter beräknas kunna byggas i byggemenskapen, men detta kan ändras beroende på hur medlemmarna utformar sina lägenheter.

Illustration: Lunds kommun.

 

Visionsbild av koncepthuset Green Hub i centrala Brunnshög.Green Hub

Projektet Green Hub i centrala Brunnshög gör det lätt och roligt att leva det hållbara livet. Natur och teknik integreras i nya smarta lösningar i detta koncepthus, som byggs av Sundprojekt. Huset innehåller 61 bostadsrättslägenheter på 24–139 kvm, alltifrån effektiva ettor till staplade radhus och etagelägenheter med storslagna vyer. De allra flesta har egna balkonger, uteplatser eller takterrasser med odlingsmöjligheter. Både på gård och tak finns växthus för odling och samvaro.

Illustration: OpenStudio arkitekter.

Mer om Green Hub.

Skiss över Tornets fastighet Gryningen 1 i södra Brunnshög.Gryningen 1

Tornet har ambitionen att utforma kvarteret Gryningen med jämställdhet som förtecken. Extra fokus läggs på barns och ungas perspektiv. Tornet bygger enligt Miljöbyggnad Silver och planerar för odlingar på gård och terrasser. Olika smarta innovationer kommer att skapa en mer hållbar livsstil. Via en app kommer boende att kunna se och styra hushållets koldioxidpåverkan och bli tipsade om cirkulära val. Andra funktioner kan vara att underlätta delningsekonomi, återbruk och gemenskap.

Visualisering av Peabs hus på fastigheten Gryningen 3 i södra Brunnshög.Gryningen 3 – Brf Alba

I anslutning till Gryningsparken i södra Brunnshög ska Peab bygga 80 Svanenmärkta bostadsrätter, alltifrån stora familjelägenheter till smålägenheter. Huset får en arkitektur med varierande uttryck tack vare en blandning av fasadmaterial: ljust tegel, betong och puts. Det planeras för verkstadsutrymme i bottenplan, en bil- och cykelpool och gemensamma utrymmen där ätbara växter odlas. En takterrass som de boende kan nyttja ska byggas, och en del av byggnaderna får gröna tak.

Illustration: FOJAB.

ICA-butiken från Brunnshögstorget.Handelskvarteret

I anslutning till Brunnshögstorget planerar ICA Fastigheter att uppföra ett multifunktionellt handelskvarter. Utöver en dagligvarubutik med saluhallskänsla kommer det även att finnas bostäder samt utrymme för restauranger och andra servicefunktioner.

Illustration: FOJAB.

Mer information om Handelskvarteret

Visionsbild över Navet Navet

I anslutning till Nobelparken, mitt emellan övergången mellan stad och park, planerar Kärnhem att bygga Navet. Huset rymmer flera olika typer av lägenheter tillsammans med verksamheter, co-living och co-workingmiljö, vilket skapar annorlunda möten i kvarteret.

Illustration: Architema Architects.

 

 

Visionsbild, Science Village Science Village

På området mellan forskningsanläggningarna planeras Science Village. Området blir en mötesplats med ett besökscenter, korttidsbostäder för forskare, filialer för olika universitet och högskolor samt kontor för forskningsanläggningarna och deras samarbetspartner – en brygga mellan allmänhet och forskning, helt enkelt.

Illustration: FOJAB.