Färdiga projekt i Brunnshög

Här presenteras de avslutade byggprojekten i Brunnshög. Projektens namn är samma som fastigheten de ligger på.

Foto på LKF:s hyresfastighet Hammocken i södra Brunnshög.Hammocken 1

Utmed Brunnshögsgatan och längs med spårvägen ligger LKF:s bostadshus Hammocken. Huset är uppdelat i fyra trapphus och innehåller 105 hyresrätter på 1–4 rum och kök. I huset finns också en förskola med innergård, som även kan användas av hyresgästerna.

Foto: Michael Svensson, LKF

Derome RadhusHängmattan 2

I anslutning till Brunnshögsgatan har Derome Mark & Bostad uppfört fem radhus i plusenergiteknik. De klimatsmarta radhusen är 143 kvm stora vardera, har solceller installerade på taken, egen trädgård och är genomgående byggda i gedigna och miljöriktiga material – trä med tegel- och putsfasad.

 

ParasolletParasollet 1

I januari 2019 stod södra Brunnshögs första hus, Parasollet, klart. Huset, som är byggt av Svenska Studenthus, är Sveriges första Svanenmärkta studentboende och rymmer 120 lägenheter. Parasollet är byggt i trä och taket har klätts in i solceller. Dessa kopplas till ett avancerat batteri, där energiöverskottet lagras för att kunna användas senare. I huset finns också – i direkt anslutning till den egna bostaden – e-handelsboxar installerade för boende att hämta och lämna tillbaka sina beställda varor.

Foto som visar de fyra radhus som Derome byggt på fastigheten Solbjer 4 i Brunnshög.Solbjer 4

I april 2020 stod Deromes andra etapp i Brunnshög klar. De klimatsmarta radhusen, alla med egen trädgård, är byggda i trä och har både tegelfasad och putsad fasad. Husen är utrustade med solpaneler och är så kallade plusenergihus, vilket betyder att de skapar mer energi än de gör av med.

SolvändanSolvändan 1

I södra Brunnshög står Solvändan 1. Huset, som är byggt av PEAB, har 33 bostadsrättslägenheter i olika storlekar och utformning. På husets lummiga och grönskande gård odlas ätbara och njutbara växter som varieras efter årstid. Under årets regniga dagar leds dagvattnet fram genom de snirkliga och synliga lederna, och samlas delvis upp i stora behållare för att användas senare.