Med plats för liv och rörelse

En levande stadsdel med bostäder och kontor, samt ett varierande utbud av service, kultur, restauranger, utbildning och rekreation. I Brunnshög finns allt du behöver – precis utanför dörren.

Fasad av fastighet, BrunnshögBo i Brunnshög

Hyresrätter, bostadsrätter och äganderätter sida vid sida. Studentboende, seniorboende, bostäder för familjer och singlar blandas också. Brunnshög ska erbjuda en brokig mix av bostäder med olika kvaliteter sinsemellan. Alltifrån större byggnader med mäktig utsikt över landskapet till stadsradhus med små egna, lummiga tomter kommer att rymmas inom området.

Illustration: FOJAB Arkitekter.

Solbjer, gatuvy Jobba i Brunnshög

Ett flexibelt arbetsliv kräver ett flexibelt stadsbyggande. Byggnaderna i Brunnshög ska rymma såväl bostäder som kontor. Synergivinsterna är uppenbara: underlaget för service förbättras och gör att både boende och arbetande får tillgång till ett varierande utbud av restauranger och butiker.

Illustration: Sydväst Arkitektur och Landskap.

brunnshög spårvägen Ta sig runt i Brunnshög

Gena, upplevelserika stråk där avstånden känns korta och fotgängare och cyklister prioriteras. Så planeras det promenad- och cykelvänliga Brunnshög. Den planerade spårvägen erbjuder även en snabb och bekväm resa mellan ESS i nordost och Lund C i sydväst.

Illustration: Anna Klara Lundberg.

Visionsbild för torget, Brunnshög En levande del av Lund

I Brunnshög samlas flera olika kulturupplevelser. Längs stadsdelens huvudstråk, Brunnshögsgatan och spårvägssträckningen, planeras även ett större handelskvarter och annan service ­– nära till såväl spårvägens hållplatser som Brunnshögs cykel- och gångstråk. Etableringarna kommer att gynna både Brunnshögsbor och närboende.

Illustration: FOJAB Arkitekter.

Karta över Brunnshög och omgivande stadsdelar

Karta över utbud av service och sevärdheter i Brunnshög