En självklar del av Lund

Brunnshög ska bli ett europeiskt föredöme för hållbar stadsutveckling och en mötesplats mellan människor, forskning och natur. En plats som blir en naturlig del av Lund, där människor vill stanna.

Bo i Brunnshög

Hyresrätter, bostadsrätter och äganderätter sida vid sida. Studentboende, seniorboende, bostäder för familjer och singlar blandas också. Brunnshög ska erbjuda en brokig skara bostäder med olika kvaliteter sinsemellan. Alltifrån större byggnader med mäktig utsikt över landskapet till stadsradhus med små egna, lummiga tomter kommer att rymmas inom området.

Illustration: FOJAB Arkitekter.

 

  

Jobba i Brunnshög

Ett flexibelt arbetsliv kräver ett flexibelt stadsbyggande. Byggnaderna i Brunnshög ska rymma såväl bostäder som kontor. Synergivinsterna är uppenbara: underlaget för service förbättras och gör att både boende och arbetande får tillgång till ett varierande utbud av restauranger och butiker.

Illustration: Sydväst Arkitektur och Landskap.

 

 

 

Ta sig runt i Brunnshög

Gena, upplevelserika stråk där avstånden känns korta och fotgängare och cyklister prioriteras. Så planeras det promenad- och cykelvänliga Brunnshög. Utöver detta erbjuder den planerade spårvägen en snabb och bekväm resa mellan ESS i nordost och Lund C i sydväst.

Illustration: Anna Klara Lundberg.

 

 

 

 

En levande del av Lund

Utöver ett bibliotek kommer även andra kulturupplevelser att finnas i stadsdelen. Längs Brunnshögs huvudstråk, Brunnshögsgatan och spårvägssträckningen, planeras ett större handelskvarter och annan service ­– nära till såväl spårvägens hållplatser som Brunnshögs cykel- och gångstråk. Etableringarna kommer att gynna både Brunnshögsbor och närboende.

Illustration: FOJAB Arkitekter.

Faktaansvarig: Brunnshögsprojektet

Lunds kommun

Telefonnummer
046-359 50 00

Öppettider för medborgarcenter
Måndag–torsdag: kl. 08–17
Fredag: kl. 08–16
Dag före röd dag: kl. 08–15

Organisationsnummer
212000-1132

Brunnshögsprojektet

Projektchef
Eva Dalman

Telefonnummer
046-359 58 39