Så här arbetar vi med hållbarhet

Ambitionerna för Brunnshög är höga – den nya stadsdelen ska bli en världsledande forsknings-, innovations- och livsmiljö för boende, besökande och verksamma i stadsdelen. Det ställer höga krav på hållbarhet.

Illustration av målet att maximera sinnesintrycken i Brunnshög.
I Brunnshög är hållbarhet en ständigt aktuell fråga som vi arbetar med genom hela processen. Det märks i stora satsningar på de tekniska systemen, på uppställda kriterier vid markanvisningstävlingar och genom en tydlig dialogprocess kring hållbarhet tillsammans med byggaktörerna.

Brunnshögs hållbarhetsmål

Brunnshögskontraktet

Brunnshögskontraktet 2013 är en överenskommelse mellan Lunds kommun, Lunds Renhållningsverk, Lunds Energi (numera Kraftringen) och VA Syd. Överenskommelsen innebär ett samarbete kring de tekniska försörjningssystemen energi, vatten, avlopp och avfall i Brunnshög. Syftet är att skapa effektiva och hållbara försörjningssystem för en stadsdel med mycket högt ställda visionsmål. Kontraktet är även en utgångspunkt för att bjuda in andra aktörer till samarbete och innovation.

Lunds kommun äger marken

Markanvisningsbeslut är Lunds kommuns verktyg för att sälja kommunal mark till intressenter inför ny bebyggelse. Inför ett beslut anordnas ibland markanvisningstävlingar. Det innebär att aktörer bjuds in att tävla om marken, och där det projekt som håller högst kvalitet föreslås vinna. Vad som är ett bra projekt väljer en jury utifrån just den tävlingens urvalskriterier. Hållbarhet, som till exempel kan vara livscykelperspektiv och delningsekonomi, har varit ett kriterium vid alla markanvisningstävlingar i Brunnshög, men byggaktörer har även vunnit markanvisning på bland annat arkitektoniska kvaliteter, högsta pris och smart city-koncept.

Hållbarhets-pm

Innan byggaktören påbörjar sitt projekt förs en dialog mellan Lunds kommun och byggaktören. I denna dialog har vi ett hållbarhets-pm som verktyg. Hållbarhets-pm:et beskriver Brunnshögs hållbarhetsmål, vad Lunds kommun med samarbetspartner gör för att förverkliga målen samt ger förslag på hur byggaktörerna kan arbeta med hållbarhetsmålen. Vilka aktiviteter byggaktören sedan väljer att bidra med presenteras av byggaktören genom ett åtgärdsprogram i tabellformat. Åtgärdsprogrammet upprättas för varje enskilt projekt och stäms av kontinuerligt med kommunen för att hålla ambitionerna levande.

Hållbarhets-pm Brunnshög med åtgärdsprogram