Södra Brunnshög

I södra Brunnshög, den första utbyggnadsetappen och entrén till hela stadsdelen, är flera hus redan befolkade. Byggaktiviteten är hög och här kommer ungefär 700 bostäder att byggas – en blandning av hyresrätter, bostadsrätter, studentlägenheter och radhus.

Södra Brunnshög

 

Kvarter

Namn

Byggaktör

Upplåtelseform

Inflyttning

1

Kvarteret Gryningen

Tornet

 ca 60 hyresrätter

 

2

Kv. Solbjer

Solbjer Bostads AB

8 radhuslägenheter

3

Brf Alba

Peab Bostad

85 bostadsrätter

 

4

Aurora

LKP AB

Mobilitetshus

5

Det goda vattnet

Paulssons Fastigheter

  61 bostadsrätter

Q2 2022

6

 

Byggemenskap Lund

  Bostadsrätter

 

7

Brf Futura

Slättö

52 bostadsrätter

8

Solvändan 1

Peab

33 bostadsrätter

9

Xplorion

LKF

55 hyresrätter

10

Solbjer 4

Derome

4 radhus

11

Brf Maxa

Ikano

100 bostadsrätter

Etapp 1: ✔

12

Solkatten

Bonava Sverige AB

169 hyresrätter

13

Radix

Slättö

Hyresrätter

Sommar 2021

14

Parasollet

Svenska Studenthus

120 studentlägenheter

15

Hammocken

LKF

105 hyresrätter

16

Brf Amarillo

Resona

27 bostadsrätter

Q2 2021

17

Hängmattan 2

Derome

5 radhus

18

Brf Verde

Resona

41 bostadsrätter

19

 

Ej tilldelad

  Kontor

 

20

Motel L

Magnolia

  Hotell

Q3 2021

21

 

LKP AB

Parkeringshus

Q1 2022

22

 

Ej tilldelad

  Kontor

 

23

 

Ej tilldelad

  Kontor

 

24

Skymningen

LKF

  49 hyresrätter & kontor

Q4 2021

 

Om södra Brunnshög

Områdets huvudgata, Brunnshögsgatan, blir en tydligt definierad stadsgata med fasader på ömse sidor, där hållplatserna blir lägen för verksamheter och service. Den täta strukturen skyddar mot vind och ger goda utsiktslägen. Tack vare att höjderna på områdets södra sida hålls nere blir södra Brunnshögs sydslänter solbelysta.

Stadsmiljön blir varierad och levande, präglad av hållbar arkitektur, enkla material och grönska. Arkitekturens blandade skala och uttryck underlättar orienteringen och bidrar till lusten att gå och cykla. Byggnadshöjderna varierar mellan två och sex våningar, medan hotellbyggnaden skjuter upp tydligt med sina 14 våningar. I området planeras för hyres-, bostads- och äganderätter, en ny förskola, kontor, butikslokaler och två parkeringshus. Gröna tak, solpaneler och synliga dagvattendrag vittnar om södra Brunnshögs hållbara profil.

Detaljplanen i korthet

Planförslaget innefattar:

 • Cirka 700 nya bostäder i form av lägenheter i flerbostadshus och radhus.
 • Två nya förskolor på tre respektive fyra avdelningar föreslås placerade i bottenvåningen på flerbostadshus utmed spårvägen. De utformas flexibelt för att kunna byggas om till bostäder när behovet av förskola upphör.
 • Cirka 42 000 kvm kontor, varav delar kan utnyttjas för handel och parkering.
 • Möjlighet att anordna ett högre hus med hotell i ett kontorskvarter invid Sölvegatan.
 • Cirka 4 000 kvm lokaler i bottenplan för handel och service inklusive förskolor.
 • Två parkeringshus omfattande cirka 20 000 kvm.
 • En central närpark för lek och utevistelse.
 • En mindre park i sluttning med konstbyggnader för trappor och en dagvattendamm.
 • En nyanlagd parkmiljö som ansluter till norra delen av Bananparken.
 • Större ombyggnader av korsningarna Solbjersvägen–Brunnshögsgatan, Uardavägen–Sölvegatan samt Neversvägen med intilliggande parkmiljö.
 • Olika typer av lokalgator för fordonstrafik, cyklister och fotgängare
 • Nybyggnad av Brunnshögsgatan som en del av spårvägen Lund C–ESS.
 • Torg och spårvägshållplats.
 • Nätstationer såväl i byggnader som fristående.

Relaterad information