Science Village

Det är Science Village Scandinavia AB som äger marken mellan MAX IV och ESS i Brunnshög. Bolaget, som ägs gemensamt av Lunds universitet, Lunds kommun och Region Skåne, har som främsta syfte att främja forskningsanläggningarna.

Visionsbild, Science Village

Science Village är en dynamisk och kreativ plats, där allmänhet och forskning kan mötas. Här ligger bland annat ESS och MAX IV, och en av områdets viktigaste funktioner är att stötta de båda forskningsanläggningarna. Mellan dem, i centrala Science Village, kommer det bland annat att byggas kontor och korttidsbostäder för besökande forskare. Men Science Village är inte bara en plats för forskning – här planeras även södra Sveriges största Science Center, en större konsertsal samt arbetsplatser för företag och akademi.

I Science Village möts historia och framtid. Ett par meter från områdets spårvägshållplats ligger Möllegården, som med sin 1600-talsmölla och stora trädgård blir en avkopplande miljö för de tusentals människor som kommer att arbeta i området. Science Village omfattar även en botanisk skog, Vindarnas park, där man kan beskåda 30 000 plantor från världens alla hörn. Parken skär rakt igenom Science Village och skapar en grön slinga från MAX IV till Kunskapsparken.

Illustration: Fojab Arkitekter.

Relaterad information