MAX IV & ESS

MAX IV och European Spallation Source (ESS) är två av de mest högteknologiska forskningsanläggningarna i världen. Här ligger Europas nya centrum för multidisciplinär materialforskning.

MAX IV

MAX IV, som invigdes i juni 2016, är världens ljusstarkaste synkrotronljusanläggning. Här producerar acceleratorer så intensiva och kvalitativa röntgenstrålar att forskarna kan se det som tidigare varit osynligt. Fullt utbyggt kommer laboratoriet årligen att kunna ta emot mer än 2 000 forskare inom materialvetenskap, strukturbiologi, kemi och nanoteknologi.

ESS

Illustration: ESS.

ESS är en forskningsanläggning baserad på världens mest kraftfulla neutronkälla. Sedan 2014 byggs den med hjälp av forskare och ingenjörer från hela världen och ska bli ett centrum för studier av materiens allra innersta uppbyggnad och funktion. Anläggningen, som kan liknas vid ett gigantiskt mikroskop, finansieras av 17 länder och beräknas ta emot 2 000–3 000 forskare om året.

Relaterad information