Etapper & tidsplan

Brunnshög ska hela tiden ligga i framkant när det kommer till hållbarhet och innovation. Detta kräver att stadsdelen ständigt utvecklas och förändras för att hålla sig ajour med tidens anda. Samtidigt kommer Brunnshög aldrig att bli färdigt – stadsdelen formas steg för steg och utvecklas även som färdigutbyggd.

Brunnshög är i dag uppdelat i olika delområden:

Brunnshög delområden

Tidslinjen i bilden visar Brunnshögs utveckling från 1800-talets gård Brunnshög, via planeringsstarten 1990 och ramprogrammets framtagande 2006 till byggstarten för ESS 2014 och spårvägen som går i trafik 2020. Den streckade linjen visar tiden fram till 2030 när MAX IV-anläggningen utvidgas och centrala Brunnshög färdigställs. 

Tidslinje för Brunnshög