Hämta dokument och bilder

Här hittar du blandat material som tagits fram om Brunnshögsprojektet.

LAB

Aktuell strukturplan för Brunnshög

En strukturplan visar ett områdes sammanhang av gator, grönska, stadsrum, bebyggelse samt dess koppling till omgivningen. En strukturplan är en strategisk plan för hur mark ska användas.

Medan en detaljplan redovisar den exakta lokaliseringen för markanvändning och byggande gör inte strukturplanen det. På så sätt kan strukturplanen sägas ligga på en nivå mellan översiktsplan och detaljplan.

Till skillnad från ett planprogram är en strukturplan inte juridiskt bindande. En strukturplan kan ses som ett visionärt dokument som ska framhäva en stadsdels potential att utvecklas.

Strukturplan för Brunnshög

Boken om Brunnshög

Brunnshög har som bekant ett starkt fokus på framtiden. Men området bär även på en dåtid, en tid som sträcker sig flera tusen år tillbaka i tiden. Den sidan av Brunnshög – hur forntid möter framtid – vill vi visa upp i boken Historien om Brunnshög: forntid till framtid.

Boken om Brunnshög.

Kontakta oss om du vill ha en högupplöst version.

Hållbarhet och innovation

Brunnshög ska under de närmaste decennierna utvecklas till en attraktiv blandstad och ett skyltfönster för det senaste inom hållbar stadsutveckling med alla dess delar: arkitektur, mötesplatser, serviceutbud, teknisk försörjning, tekniska lösningar med mera. För att kunna möta de utmaningar detta innebär krävs en tät samverkan mellan olika aktörer och kompetensområden.

Broschyr: Hållbara Brunnshög – en sammanfattning av initiativ och projekt

Brunnshögs hållbarhetsmål och Brunnshögskontraktet

 

Planer för Brunnshög

Länk till tjänst för aktuella detaljplaner.

Trafik och parkering

I Brunnshög ska trafikplaneringen ta sin utgångspunkt i fotgängarens och cyklistens situation och önskemål. Minst två tredjedelar av trafiken till och inom Brunnshög ska ske med cykel eller kollektivtrafik, och max en tredjedel med bil. Detta kallar vi tredjedelsmålet.

Tredjedelsmålet

Om du söker material som du inte hittar på den här sidan, kontakta info.brunnshog@lund.se