Välkommen till framtiden

Två forskningsanläggningar av världsklass. Visionen om att skapa en mötesplats för människor, innovation och kultur. Och vikten av ett hållbart boende med effektivt resursutnyttjande av energi och material. Välkommen till Lunds nya stadsdel – Brunnshög.

En god livsmiljö

I Brunnshög lever visionen om en stad som producerar mer energi än vi behöver. Och en plats där vi fortsätter att odla även när stadslandskapet brett ut sig. Området ska blomma av aktiviteter för olika sinnen – i parker, på gårdar, i gränder, i forskningsanläggningarna. Kollektivtrafik med spårväg, cykel och promenader ersätter de flesta bilresor och vi samutnyttjar resurser, tillsammans.

Illustration: White Arkitekter.

 

För hela Lund

Brunnshög ska radera barriärerna mellan angränsande Östra Torn och Ideonområdet. Staden ska i stället kopplas samman så att alla invånare kan röra sig fritt mellan områdena. Stadsdelen är en fortsättning på utbyggnaden av Kunskapsstråket, som löper från Lund C till ESS. Med sin förlängning i Brunnshög blir Sölvegatan ett tydligt stråk som förenar den nya stadsdelen med Lunds centrum.

Illustration: Stadsbyggnadskontoret, Lunds kommun.

 

Brunnshögs vision – tre komponenter

1. Världens främsta forskningsanläggningar.

2. Ett europeiskt föredöme för hållbart byggande.

3. Ett besöksmål för vetenskap, kultur och rekreation.

Illustration: Benjamin Walfridzon Eriksson.

Faktaansvarig: Brunnshögsprojektet

Lunds kommun

Telefonnummer
046-359 50 00

Öppettider för medborgarcenter
Måndag–torsdag: kl. 08–17
Fredag: kl. 08–16
Dag före röd dag: kl. 08–15

Organisationsnummer
212000-1132

Brunnshögsprojektet

Projektchef
Eva Dalman

Telefonnummer
046-359 58 39