Välkommen till framtiden

Två forskningsanläggningar av världsklass. Visionen om att skapa en mötesplats för människor, natur och kultur. Och vikten av ett hållbart boende med effektivt resursutnyttjande av energi och material. Välkommen till Lunds nya stadsdel – Brunnshög.

Visionsbild Brunnshög, ESS, MAX IV Med människan i centrum

I Brunnshög lever visionen om en stad som producerar mer energi än vi behöver, och om en plats där vi fortsätter att odla även när stadslandskapet brett ut sig. Området ska blomma av aktiviteter för olika sinnen – i parker, på gårdar, i gränder, i forskningsanläggningarna. Kollektivtrafik med spårväg, cykel och promenader ersätter de flesta bilresor, och vi samutnyttjar resurser, tillsammans.

Illustration: White Arkitekter.

Visionsbild Kunskapsparken Dag Mandaworks Den goda jorden finns alltid runt hörnet

Brunnshög byggs i gränslandet mellan stad och land, där de bördiga odlingsfälten flätas samman med den tätbebyggda stadsmiljön. Därmed erbjuder stadsdelen det bästa av två världar – livsstilen och utbudet från staden kombinerat med nära tillgång till växtlighet och grönt från de planerade parkerna samt det omgivande odlingslandskapet.

Illustration: Mandaworks.

ESS En global stadsdel som byggs kring forskning

Då ESS och MAX IV utgör en stor del av Brunnshögs identitet kommer de att prägla stadsdelen – forskare från hela världen kommer att söka sig till forskningsanläggningarna. Detta gör att Brunnshög naturligt blir en internationell och flerspråkig stadsdel.