Sopsugssystemet växer fram

26 mars, 2021

I Brunnshög installeras det första sopsugssystemet i Lunds kommun. Det är också Sveriges största sopsugssystem med fyra materialslag. Systemet beräknas gå i drift efter sommaren. Terminalbyggnaden står nu klar och maskiner ska installeras för systemet.

Illustration över sopsugen

Under tiden som Brunnshög byggts och alltmer tagit form, har rör lagts ner i marken för sopsugssystemet. I rören, under marken, kommer matavfall, restavfall, pappersförpackningar och plastförpackningar att sugas till terminalen. Här hamnar de i en container för respektive material. Sopsugssystem minskar behovet av tung trafik i området då transporten sker under marken och minimerar även lukt som kan uppstå.

Hur fungerar sopsugen?
När du kastar något i nedkastet kommer det att vänta i nedkastet tills det är dags att suga det vidare. Då materialen använder samma rör, sugs ett material i taget så att det inte blandas med annat material. Hastigheten i rören kommer upp i 70 kilometer i timmen och materialet landar i en container avsedd för just det materialet. När containern är full, kommer renhållningsverket och byter container och fraktar materialet vidare till en omlastningsstation. Därifrån går det sedan vidare till återvinning.

Hur sopsugsstationerna kan komma att se ut.

Terminalbyggnad klar
Under lång tid handlade det bara om att lägga ner rör i marken. Nu har terminalbyggnaden blivit klar och maskiner med annan utrustning kan installeras. Detta kommer att ske under vår och sommar.  Sopsugssystemet beräknas kunna tas i drift i början av hösten 2021.

Men det finns ju fler återvinningsbara material?
Ett komplement till sopsugssystemet kommer att finnas med nedgrävda behållare s.k. underjordiska behållare. I det ska returpapper, metall och färgat/ofärgat glas kastas. Fördelen med nedgrävda behållare är även att behovet av tömning går ner. Behållarnas storlek gör att det kan ske mer sällan jämfört med ett kärl. På så sätt bidrar även detta system med att minska den tunga trafiken.

Text och bild: Lunds Renhållningsverk.