Nu börjar Science Village ta form

7 juni, 2021

Nu startar arbetet med att anlägga ledningar och byggator i området mellan MAX IV och ESS, som så småningom ska utgöra infrastrukturen i forskarbyn Science Village.

Illustrationskarta över Science Village

Science Village ska bli dynamisk och kreativ plats, där allmänhet och forskning kan mötas. Här, mitt emellan de två forskningsanläggningarna MAX IV och ESS, ska det bland annat byggas kontor och korttidsbostäder för besökande forskare. Men Science Village är inte bara en plats för forskning – här planeras även södra Sveriges största Science Center, en större konsertsal samt arbetsplatser för företag och akademi.

I dagarna har ledningar och byggator börjat anläggas. Byggatorna behövs för framtida byggtrafik till de kommande byggnaderna i området. På sikt, när den tunga byggtrafiken har upphört att köra, kan körbanorna färdigställas, gångbanorna och planteringarna anläggas.

Håll dig uppdaterad och läs mer om byggandet.

Om Science Village.