Lund välkomnar Saab affärsområde Kockums till Brunnshög

18 juni, 2021

Saab meddelade i dag planerna på att samla sina resurser i Lund. Det gäller främst affärsområdet Kockums som har anställda i arbetsmarknadsområdet på olika adresser. Lunds kommun välkomnar beskedet som förstärker regionens viktiga roll för ett levande, attraktivt och hållbart näringsliv.

Översiktsbild av Axis framtida kontorsbyggnad där Saab kommer att bli granne

Bildtext: Saab kommer att bli granne med Axis framtida kontorsbyggnad. Visualisering: Landén + Krantz Arkitekter för Axis.

I anslutning till stimulerande miljöer, forskningsanläggningar i världsklass, ambitiösa parksatsningar och lättillgänglig service planerar Saab att förlägga sin verksamhet i Lunds nya stadsdel Brunnshög. Här vill Lunds kommun skapa bästa möjliga förutsättningar för att låta olika sorters företag – såväl stora som små – växa och utvecklas.

Saab samlar sina verksamheter

– Saab samlar nu sin verksamhet för att bygga ett centrum för utveckling av högteknologiskt yt- och undervattensverksamhet. Det är en viktig satsning för Saabs verksamhet i regionen, säger Lars Tossman, EVP Saab och chef för BA Kockums.

Att Saab väljer att stanna och kraftsamla i Öresundsregionen befäster regionens viktiga  position som en betydande tillväxtmotor för hela norra Europa.

– Det är mycket glädjande att Saab växer och att de genom stora investeringar bidrar till den starka utvecklingen i vår region. Tillsammans med andra snabbt växande företag, ett rikt föreningsliv, ett av världens bästa universitet och en kommun i framkant gör vi Lund till Europas mest kreativa stad, säger Philip Sandberg (L), kommunstyrelsens ordförande i Lunds kommun.

Ytterligare steg framåt för Brunnshögs utveckling

Den stundande företagsetableringen i Lund innebär ytterligare ett steg i Brunnshögs utveckling med attraktiva arbetsplatser och livsmiljöer. Saab kommer att bli granne med Axis framtida kontorsbyggnad och kan då enkelt nås med spårvägen längsmed Kunskapsstråket.

– Kunskapsstråket i Lund är redan idag en av Sveriges starkaste miljöer vad gäller företag och arbetstillfällen. Jag välkomnar att även Saab Kockums nu väljer att samla sin verksamhet här, i en dynamisk miljö med internationella företag, världsunika forskningsanläggningar och ledande innovationsmiljöer. Det är ett tydligt bevis på Lunds styrkor och goda förutsättningar, säger Anders Almgren (S), kommunstyrelsens 2:e vice ordförande i Lunds kommun.

FAKTA

  • När Brunnshög står klart ska uppemot 40 000 människor bo och arbeta i stadsdelen.
  • Saabs nya kontor väntas vara redo år 2025.
  • Storleken för kontoret förväntas bli 15 000 kvadratmeter med plats för 800 personer och industriell produktion.