Klart vilka som får bygga i ett av Brunnshögs topplägen

11 mars, 2021

Ett flerbostadshus som genererar mer energi än det gör av med samt två radhuslängor med fokus på cirkularitet och varierande bostadsformer. Det är vad som väntar i Brunnshög efter att vinnarna i markanvisningstävlingen Parkkvarteren20 presenterats.

Byggrätterna ligger i anslutning till Nobelparken och Brunnshögstorget

Byggrätterna ligger i anslutning till Nobelparken och Brunnshögstorget.

I oktober 2020 utlyste Lunds kommun en markanvisningstävling: Parkkvarteren20. I potten låg tre byggrätter lokaliserade i ett av Brunnshögs absoluta topplägen,: nära såväl Brunnshögstorget – stadsdelens nav och kärna med livsmedelshall, spårvägshållplats och annan service – som den 3,8 hektar stora Nobelparken, vilken öppnar i april.

På onsdagen beslöt tekniska nämnden i Lunds kommun att godkänna juryns förslag till vinnare i markanvisningstävlingen: Resona Utveckling AB tilldelas byggrätten i anslutning till Brunnshögstorget, Sydö Development AB tilldelas två byggrätter som vetter ut mot stadsdelsparken Nobelparken.

En av byggrätterna är ett flerbostadshus som blir ett plusenergihus, vilket betyder att det genererar mer energi än vad det gör av med, och är klassat med Miljöbyggnad Guld – den högsta nivån enligt Sweden Green Building Councils miljöcertifiering. De andra två byggrätterna ger Lund en helt ny typ av radhusboende, där två – tre respektive två våningar höga – radhus staplas ovanpå varandra och erbjuder olika former av boende med innovativa, hållbara inslag.

– Folket efterfrågar klimatsmarta boendelösningar och det levererar vi i Lunds kommun. Med ett tydligt fokus på dels blandad bebyggelse och dels hållbarhet tar vi så ytterligare steg framåt med vårt framgångsrika recept för stadsbyggande, säger Fredrik Ljunghill (M), byggkommunalråd.

Intresset för tävlingen var stort och konkurrensen hård – totalt lämnades 50 anbud in för de tre byggrätterna. Tävlande fick, genom ett formulär och inga arkitektritningar, beskriva vad de skulle göra om de erbjöds byggrätten. Urvalskriterierna baserades i sin tur på innovation, hållbarhet och arkitektval, slutligen var offererat pris utslagsgivande.

– De tre vinnarna är riktiga spjutspetsprojekt som skruvar upp de redan högt ställda hållbarhetsambitionerna i Brunnshög ytterligare. Samtidigt växer intresset för att bygga i stadsdelen – till rekordpris dessutom, vilket är positivt för kommunen och alla boende i den, säger Eva Dalman, Projektchef för Brunnshögsprojektet, Lunds kommun.

Lunds kommun äger i dag marken och genom markanvisning säljs den vidare till vinnande byggaktörer. Den totala köpeskillingen för de tre byggrätterna blev ca 73 miljoner.

Juryns motiveringar:

Resona Utveckling AB, vinnare för byggrätt Max Planck 1 (byggrätt A)
”Ett plusenergihus som är klassat som Miljöbyggnad Guld med höga hållbarhets- och innovationsambitioner samt sex olika samarbeten med innovationsbolag. Juryn uppskattade särskilt det heltäckande konceptet kring odling såväl inne i som omkring fastigheten. Vi ser fram emot att skapa en roligare stad tillsammans på denna viktiga plats!”

Sydö Development AB, vinnare för byggrätterna Max Planck 2 och Marie Sklodowska Curie 1 (byggrätt B och C)
”Ett projekt med starkt fokus på samarbete, forskning och cirkularitet där olika bostadstyper mixas för en social mångfald. Dagvatten samlas in och används till tvätt, toalett och bevattning. Juryn uppskattade konceptet kring ett interaktivt ljuskonstverk mot gatan som bidrar till det offentliga rummet. Vi ser fram emot skördefest och bytesdagar!”

Juryn bestod av:
Liisa Fransson, Forsknings- och Affärsutvecklare, RISE
Anders Gärdsmark, Regionchef Syd, Byggföretagen
Per-Arne Nilsson, Senior Hållbarhetsstrateg, Malmö stad
Thea Ohlander, Hållbarhetsstrateg, Lunds kommun
Christian Wilke, Arkitekt, Lunds kommun
Ib Rosvall, Samhällsplanerare & Kommunikatör, Lunds kommun (tävlingssekreterare)