Framtidens stadsplanerare utvecklar framtidens torg

16 april, 2021

Åttondeklasserna på Fäladsgården har under veckan provat på livet som stadsplanerare. I samarbete med Ung Företagsamhet och Brunnshögsprojektet har eleverna fått arbeta med att ta fram idéer för Brunnshögs nya stora torg.

Bild på ett av bidragen

Pandemin påverkar som bekant mycket och så även åttondeklassernas praovecka. Eftersom denna består av fysiska besök på arbetsplatser har den under våren 2021 fått ställas in.

Detta har gjort att skolorna behövt tänka om. Därför har eleverna, i ett samarbete mellan Ung Företagsamhet (UF), Fäladsgården och Brunnshögsprojektet, fått arbeta med stadsutveckling - genom att skapa idéer och inspiration inför färdigställandet av Brunnshögstorget, som beräknas stå klart omkring 2027.

Veckan inleddes med föreläsningar om Brunnshög, vad för typ av yrken som finns inom den här typen av projekt, entreprenörskap och hur idéer och förslag kan ”pitchas” – presenteras – inför andra. Eleverna besökte även Brunnshög på en rundvandring för att utveckla en känsla för stadsdelen och dess torg.

Sedan tog arbetet vid – för eleverna bestod det av att, i mindre grupper, ta fram ett förslag på hur ett framtida torg i Brunnshög skulle kunna se ut och vad det kan innehålla. Utifrån detta skapade grupperna en skiss, modell eller digital sketchup-ritning.

Bild på ett av bidragen

De färdiga idéerna har ställts ut i dag, fredag, och grupperna har pitchat sina förslag inför en jury, bestående av representanter från skolan, UF och Brunnshögsprojektet. Dagen – och hela praoveckan – avslutades med en prisutdelning av UF inom kategorierna ”Årets Innovation, ”Årets samarbete”, ”Årets Pitch” och ”Årets Idé”:

Årets innovation: Grupp 7 från klass 06E
Motivering: ”Denna grupp har tänkt utanför boxen, tagit hänsyn till den värld vi lever i samt tagit fram en lösning som är hållbar på lång sikt.”

Årets samarbete: Grupp 2 från klass 06E
Motivering: ”Kreativitet, lyhördhet och god framförhållning. Här kom alla till tals och ingen kördes över.”

Årets pitch: Grupp 7 från klass 06A
Motivering: ”Musik? Check. Inlevelse? Check. Bästa pitch? Check. Denna grupp har verkligen fångat juryns intresse från start genom hela presentationen.”

Årets Idé: Grupp 5 från klass 06C
Motivering: ”Med en genomtänkt och välarbetad idé med en röd tråd av vetenskap, lyckades denna grupp fånga juryns intresse samt lägga grunden för det framtida torget. Grattis till vinnarna av årets idé, Grupp 5 från klass 06C!”

Bidraget från ”Årets Idé” kommer att lämnas vidare till projektansvariga för Brunnshögstorgets utbyggnad – och förhoppningsvis inspirera till utformningen av framtidens torg.

Bild på ett av bidragen

Relaterad information