Fler kan arbeta i Brunnshög

21 maj, 2021

Precis vid entrén till Lunds nyaste stadsdel görs det plats för forskning, kontor och lätt industri, sammanlagt kan det bli plats för 750 arbetsplatser.

Visualisering över området Höjdpunkten

Den detaljplan som byggnadsnämnden precis antagit tillåter den högsta byggnaden att bli upp till nio våningar, men de flesta kommer att hålla sig mellan fyra och sex våningar. Att det byggs på tomten innebär att man kommer att behöva ta hand om dagvattnet, bland annat med gröna tak, växtbäddar som ska fördröja vattnet och underjordiska magasin.

Det är bland annat Axis som ska flytta in, och om planen inte blir överklagad räknar vi med byggstart under 2022.

Illustration: Landén och Krantz arkitekter